Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Ny trafikinspektionsmyndighet

Igår fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning som ska förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation, Transportstyrelsen.

Meningen med Transportstyrelsen är att all form av trafiksäkerhet ska samlas under ett och samma tak. I dag finns det fyra olika myndigheter för biltrafik, sjötrafik, flygtrafik och järnväg.

I en första etapp ska utredaren lämna förslag till vilka verksamheter som ska föras över till den nya myndigheten, dess ansvarsområden, ansvar för arbetet i internationella organisationer och inom EU, finansieringsform och lokalisering.

Under den andra etappen av utredningsarbetet ska åtgärder genomföras som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2009.

Utgångspunkten ska vara att Transportstyrelsens verksamhet ska omfatta all norm- och tillståndsgivning samt tillsynsregler avseende de fyra transportslagen med beaktande av deras skilda förutsättningar. Första delen av uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2008.