Foto: AUDI AG

Nya automatlådor kan vara en trafikfara

En ny studie visar att de moderna automatlådorna kan påverka trafiksäkerheten negativt på grund av att de är långsammare än sina föregångare.

De konventionella mekaniska automatlådorna är på väg att fasas ut, alltså de lådor där föraren känner de olika lägena i lådan. Nu blir de modernare elmekaniska lådorna allt vanligare, även kallade ”shift-by-wire”.

Enligt en ny studie utförd vid Luleå tekniska universitet kan de sistnämnda vara en trafikfara, då det helt enkelt tar längre tid att lägga i en växel än hos konventionella automatlådor.

– Om du behöver backa fort för att du till exempel kört för långt ut på en tågräls, så får det inte ta lång tid att lägga i backväxeln. Skillnaden i växlingstid som vi ser mellan olika växlingsväljare i våra studier är så pass stora, att den kan påverka olycksrisken i en kritisk situation, säger Camilla Grane, forskare inom teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet.

Shift-by-wire-lådorna används i större utsträckning av biltillverkare mycket på grund av att det är billigare, och att de erbjuder en större frihet gällande placering. Enligt forskningen har dessa system lett till ett flertal olyckor på grund av att de ”försvårar förarens uppgift”.

– Det som är oroande är att det inte finns några riktlinjer för hur de nya växelsystemen bör utformas utifrån säkerhet. Ett känt fel med de nya växelsystemen är att bilen rullar iväg för att föraren misslyckats med att lägga i parkeringsväxeln (P-spärren). Det borde inte vara möjligt att stänga av bilen utan att neutralt läge väljs eller att en parkeringsväxel går i, säger Camilla Grane.