Foto: Mattias Rabe

Nya bilar för hårda – svåra att klippa upp för brandkåren

Nya bilar är säkrare än gamla, men säkerheten är inte bara av godo. Brandmän som tvingas klippa upp bilarna har märkt att de är så hårda i konstruktionen att det ibland tar tid, och tid är just det som kan skilja mellan liv och död.

Vid en trafikolycka rycker brandförsvaret ut och om det rör sig om en allvarligare olycka med personskador är det inte ovanligt att brandförsvarspersonalen måste klippa upp inblandade fordon för att få ut personer.

Men det har visat sig att det är svårare att klippa upp dagens bilar i jämförelse med äldre, konstruktionerna i dessa är så pass hårda att det behövs andra metoder för att inte arbetet med att rädda personer ska sinkas, något som kan vara skillnaden mellan liv och död.

– Vi hade ett fall senast nu i veckan i Sverige där de inte klarade av att klippa och lyfta av taket på bilen. Det är ett typiskt exempel på när man övar på en skrotbil. I verkligheten är bilarna extremt mycket hårdare så man kan inte handskas med dem, säger Tommy Carnebo på Södertörns brandförsvar till Sveriges Radio P4 Stockholm.

Personen i olyckan som Tommy Carnebo nämner avled tyvärr.

– Det som hände där var ju att personen fick sitta kvar för länge i bilen, vi får inte loss dem och de avlider på plats.

I och med denna utveckling med allt hårdare och mer komplicerade bilar har Södertörns brandförsvar i veckan övat uppklippning på över 600 nyare bilar som har släppts från en lyftkran för att demoleras likt vid en krasch i högre hastighet (som gör bilarna än tuffare för brandförsvaret att arbeta med). På så vis har brandförsvaret kunnat öva enligt mer verklighetstrogna omständigheter än vad man tidigare har gjort.

Övningen ska ge den färdighet som behövs för att den så kallade gyllene timmen ska kunna uppnås även i framtiden. Gyllene timmen innebär att en person som skadats vid en olycka ska nå sjukhus inom en timme för att chansen till överlevnad ska maximeras.