Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Nya garantiregler för körkort införs

Nu inför Vägverket nya garantiregler för de som ska ta körkort för personbil. Bland annat garanteras uppkörningstid inom tre veckor. Dessutom införs två nya delar i körprovet.

Den som bokar tid första gången för körkortsprov (personbil) garanteras från den 15 november tid inom tre veckor. Två nya delar införs i körprovet i december. Sammanhållet prov införs 1 juni nästa år, vilket innebär att man bokar tid för kunskaps- och körprov vid samma tillfälle. 

– Vi har under en längre tid arbetat med att utveckla våra tjänster i syfte att förenkla och förbättra för dem som ska ta körkort, säger Tom Ramstedt, chef för Vägverkets Förarenhet. Från mitten av november garanteras den som första gången ska göra ett prov för personbil en tid inom tre veckor. Vi kompletterar i december med körprov B (personbil) genom att miljön får en större vikt. Nästa stora förbättring sker den 1 juni 2008 då ett sammanhållet körkortsprov införs – man bokar tid för kunskaps- och körprov samtidigt. Vi inför det sammanhållna provet i hela landet och ger därmed alla aspiranter bättre förutsättningar att lyckas.

 

Den 3 december i år införs två nya delar i körprovet för personbil. Miljö, som finns med i kursplanen sedan tidigare, får en utökad plats och blir en naturlig del i körprovet. Det innebär att Sparsam körning, körtekniken som medför lägre bränsleförbrukning, kommer att ingå i den helhetsbedömning som trafikinspektören gör av körningen. Den andra delen som införs är situationsanpassade frågor. Frågorna kan ställas vid behov i olika trafiksituationer, vissa kan få dem, andra inte. Syftet är att inspektören ska få ett bredare bedömningsunderlag.

Den 1 juni 2008 införs ett sammanhållet körkortsprov för personbil (B-körkort). Det innebär att man bokar tid för kunskaps- och körprov vid samma tillfälle. 

- Med dessa förbättringar kommer vi att förenkla för den som ska ta körkort, samtidigt som kunskapen hos blivande trafikanter säkerställs på en högre nivå än i dag. Det är dock fortfarande viktigt att man som körkortsaspirant kommer väl förberedd när man ska ta körkort, säger Ingemar Skogö, generaldirektör på Vägverket.