Nya kantstolpar varnar för vilt

Trafikverket genomför just nu ett försök med kantstolpar som varnar ifall djur befinner sig i närheten av vägen på väg 266 söder om Falun.

En ny typ av kantstolpar provas nu på försök utmed länsväg 266 cirka  två mil söder om Falun i Dalarna. Meningen är att den nya typen ska  varna trafikaneter på vägen ifall ett djur befinner sig i närheten.

 Stolparna liknar vanliga kantstolpar men är försedda med  rörelsedetektorer och lysdioder. Drivningen sker genom ett batteri som  laddas med solceller ovanpå stolpen. Tanken är att när ett djur befinner  sig i närheten av stolpen bredvid vägen så ska lysdioden aktiveras och  blinka för att uppmärksamma trafikanterna på faran.

 Sensorn är inställd på att reagera på djur av storleken rådjur eller  större, och riktad bort från vägen för att inte reagera på  förbipasserande fordon. Räckvidden för avkänning av ett djur är  tillräcklig för att täcka avståndet mellan stolparna utmed vägen och en  bit utanför själva vägrensområdet. 

 "Det är viktigt att undersöka om tekniken kräver speciella  underhållsåtgärder", säger projektledaren David Björklöv. Tillsammans  med entreprenören Peab ska Trafikverket kontrollera hur de nya stolparna  klarar höga och låga temperaturer, salt, smuts, snöplogning, tvätt och  liknande. Även kontroll av hastigheten på teststräckan ska göras till  våren. "En lägre medelhastighet på teststräckan vid blinkande  kantstolpar ger en indikation på att viltvarnaren fyller sin funktion.",  säger David Björklöv.

 Teststräckan, som är 400 meter lång och består av tio stolpar, utgör en  av Dalarnas mest viltolycksdrabbade sträckor, och tanken är att utöka  projektet till andra kortare vägsträckor där det sker många  viltpassager.