Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Gellinger

Nya mätningar avslöjar moderna dieselbilar som utsläppsbovar

En ny europeisk studie visar att moderna Euro 6-certifierade dieselbilar vid verklig körning släpper ut omkring fem gånger mer kväveoxider än vad som är tillåtet.

En modern Euro 6-dieselbil får släppa ut maximalt 80 milligram kväveoxider per kilometer enligt rådande lagstiftning. Många bilar klarar det vid testkörning i laboratorium men på väg, vid verklig körning, ser det inte sällan annorlunda ut.

En ny europeisk studie genomförd i England, Schweiz, Spanien och Sverige har registret över 700 000 fordonspassager vid utvalda vägavsnitt som utrustats med mätutrustning som mäter avgaserna. Av samtliga fordon som passerade var knappt 200 000 dieselbilar varav knappt 18 000 av dessa var Euro 6-klassade.

Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Så mätte man

Vid en mätstation i Göteborg har avgaserna från över 6 000 passerande dieselbilar analyserats. Avgaser från många fler bilar har analyserats i Spanien, Storbritannien och Schweiz. Totalt handlar det om 200 000 bilar.En vit rektangulär box skickar ut ljusstrålar som studsar mot en spegel på andra sidan vägen. Resultatet analyseras av en dator, som därmed kan mäta kväveoxidutsläpp från bilarna som passerar. En laserstråle mäter fordonens fart och acceleration, eftersom detta påverkar utsläppen.En kamera registrerar bilarnas registreringsnummer. På så sätt kan forskarna ta reda på exakt vilken bilmodell och motor det rör sig om.När det gäller skadliga partiklar har EU-kraven haft effekt. Mätningarna visar att partikelutsläppen nu är mycket små.

Källa: SVT/IVL

Studien visar att Euro 6-dieselbilar släpper ut ungefär fem gånger högre nivåer av kväveoxider (NOx) än vad som är tillåtet.

– Det innebär att vi fortfarande har problem med höga halter av kväveoxid i luften i våra tätorter runt om i Europa och det leder förstås till hälsoeffekter, säger Åke Sjödin som är utsläppsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet som har varit med som ansvariga för studien.

Enligt studien släpper även Euro 6-klassificerade bensinbilar ut mer än vad som är tillåtet, dock överskrider bensinbilarna inte nivåerna så pass kraftigt som dieselbilarna.

Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Det skiljer sig kraftigt mellan biltillverkarna. Vissa släpper ut betydligt mindre kväveoxider än andra. De som i studien hängs ut som absolut sämst är Renault och Nissan samt Fiat som inte har förbättrat sig från Euro 5-stadiet eller, som i Fiats fall, till och med blivit sämre.

Hela studien kan du ta del av här.