Registreringsskylt Sverige 2014

Nya registreringsskyltar från och med 2014

Transportstyrelsen har i samband med upphandlingen av ny skyltleverantör gjort en översyn av det svenska systemet för registreringsskyltar och skyltarnas utseende. Här är nyheterna som införs nästa år.

Översynen av de svenska registreringsskyltarna har Transportstyrelsen genomfört för att skapa en effektivare hantering samtidigt som man bättre vill möta dagens och morgondagens krav. Dessutom säger man sig ha lyssnat på omvärldens åsikter kring dagens skyltar.

 – Just nu pågår en upphandling av skyltleverantör och inför den har vi sett över hela skyltfrågan. Vi vill försäkra oss om att vi har de typer av registreringsskyltar som behövs i dagens trafik, säger Anders Larsson, direktör för transportregisteravdelningen på Transportstyrelsen.

 Bland nyheterna (se alla nyheter listade nedan) finner vi en ny tävlingsskylt och en mindre MC-skylt. Dessutom inför man också en så kallad fabrikatskod på de nya skyltarna. Varje fordon har i vägtrafikregistret en fabrikatskod som är knuten till fordonet. Denna fabrikatskod, som med två eller tre tecken visar bilens fabrikat, kommer från och med nästa år att finnas synlig uppe till vänster på skyltarna. Exempelvis kommer Volvo-bilar att ha ”VOL” som fabrikatskod tillsammans med fordonets chassinummer. Med detta vill Transportstyrelsen öka säkerheten och försvåra falskskyltning.

 – Det har varit viktigt för oss att lyssna på vad omvärlden har för åsikter om skyltarna, för det är något som engagerar många. Både införandet av en tävlingsskylt och en mindre MC-skylt är önskemål från intresseorganisationer, säger Karim Barsoum, sakkunnig inom fordonsområdet på Transportstyrelsen.

 Hur de nya skyltarna ser ut, hela 22 stycken inklusive fordonsidentifieringsmärket, ser du i bildgalleriet nedan. Samtliga nyheter som Transportstyrelsen presenterar finner du även här nedan.

Nyheter för registreringsskyltar i Sverige 2014

• Ny typ av registreringsskylt införs – tävlingsskylt

Tävlingsskylten kommer att ha storleken 300 x 110 mm eller 170 x 150 mm, med en orange ljusreflekterande botten och svart text. Den kommer att utfärdas till tävlingsfordon (rallybilar och tävlingsmotorcyklar).

• Fler skyltar får EU-märkning

EU-märkning införs på de mindre så kallade USA-skyltarna, saluvagnsskyltar och taxiskyltar. (Skyltar för beskickningsfordon, terrängmotorfordon och tillfälliga fordon samt provisoriska skyltar kommer även i fortsättningen att vara utan EU-symbol.)

• Skyltar utan EU-symbol försvinner

I dag finns möjlighet att få en ordinarie registreringsskylt eller MC-skylt utan EU-symbol. Den möjligheten tas bort från och med årsskiftet. Andelen skyltbeställningar utan EU-symbol är endast cirka 11 procent av det totala antalet dubblettbeställningar och trenden är minskande.

• MC-skylten blir mindre

Slopandet av kontrollmärkena har möjliggjort en minskning av storleken på MC-skylten. Det nya måttet kommer att vara 170 X 150 mm.

• Enklare att få USA-skyltar

De mindre, ordinarie registreringsskyltarna, så kallade USA-skyltar, med måttet 300 x 110 mm har hittills utfärdats i begränsad omfattning. Begränsningar kommer att kvarstå men det blir enklare att få den mindre registreringsskylten vid till exempel ombyggnation.