Nya tekniken ska rädda dieseln

Mitt bland alla dieselförbud kan brittiska forskare ha hittat en lösning för de smutsiga avgaserna. 98 procent av testbilens NOx fångades upp av systemet i det första testet.

Jasmin Frljevic

Tidigare i veckan beslutade regeringen att de svenska kommunerna ska kunna implementera tre miljözoner i städer där luftkvaliteten anses vara ett problem. Med start 2020 kommer de nya miljözonerna att införas stegvis. Från och med den 1 januari 2020 kommer diesel- och bensinbilar som är äldre än Euro 5 inte att tillåtas. Detta är alltså de begränsningar som kommer att gälla i miljözon klass två. Från och med den 1 juli 2022 kommer även bilar äldre än Euro 6 att förbjudas i denna zon.

I miljözon klass tre kommer enbart elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar som lever upp till Euro 6-kraven att tillåtas.

Detta kan ses som en dödsstöt för dieselbilar men brittiska forskare kan nu ha räddat kvar dieseln.

Forskare vid Loughborough University har utvecklat systemet ACCT (ammonia creation and conversion technology). Systemet bygger på att AdBlue konverteras till en ammoniakrik ACCT-vätska i en kammare monterad på avgassystemet. Tekniken är lik den som används i dag där många dieselbilar redan använder sig av AdBlue för att fånga kväveoxider. Urean i AdBlue-vätskan bryts under hög värme till ammoniak vilket leder till att en del av kväveoxiden omvandlas till vatten och kväve under processen. ACCT-teknologin fungerar på samma sätt där kväveoxiden bryts ned men fördelen med denna teknik jämfört med den ”traditionella” AdBlue-tekniken är att ACCT-vätskan är högeffektiv även vid låga avgastemperaturer. Medan AdBlue tappar i effektivitet när avgaserna är kalla och bilen står i köer.

Forskarna har testat tekniken på en Skoda-taxi som kör runt i stadstrafik och resultatet var minst sagt positivt. ACCT-systemet lyckades att fånga upp 98 procent av den NOx som kom ut ur avgasröret. Måttstocken för testet har varit samma bilmodell av dagens Euro-6 klass där AdBlue-tekniken fångar upp 60 procent.

Enligt Autocar har forskarna meddelat att en kommersiell variant kommer att komma till marknaden inom två år. Då krävs det att de får rätt stöd i sin utveckling. Och det lär inte vara svårt att få då de även rapporterar att stora delar av fordonsindustrin har visat intresse för forskningen.