080602-miljöbilar-ökar
080602-miljöbilar-ökar

Nybilsregistreringarna ner – miljöbilarna ökar

Under maj månad gick antalet nybilsregistreringar ner i Sverige jämfört med samma månad förra året. Samtidigt så slog miljöbilsförsäljningen alla rekord för en enskild månad.

Under maj registrerades 26 251 nya personbilar, vilket är en minskning med 12,5 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari till maj, har registreringarna minskat med 8,0 procent. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 4,2 procent under maj till 4 694, vilket är den näst högsta noteringen någonsin för en majmånad. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 0,6 procent. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i maj med 5,6 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 3,6 procent. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 0,1 procent och tunga lastbilar har ökat med 5,9 procent.

– Även om de totala registreringarna minskade i maj ska vi komma ihåg att det i ett historiskt perspektiv är mycket bra siffror vi talar om. Lastbilsregistreringarna var de näst högsta någonsin för en majmånad och personbilarna låg på genomsnittet för de tio senaste årens majregistreringar, säger Bertil Moldén på BIL Sweden.

Registreringarna av miljöbilar ökade under maj med 72 procent och uppgick till 8 378, det högsta antalet någonsin för en enskild månad. Miljöbilsandelen i maj var 31,9 procent. Det kan jämföras med en andel på 16,3 procent maj förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 30,0 procent jämfört med 14,4 procent under samma period förra året.

– Miljöbilsregistreringarna fortsätter att slå rekord och i maj nåddes det högsta antalet nya miljöbilar någonsin för en enskild månad. Tillsammans med en ökad dieselandel är det här en mycket positiv utveckling ur miljösynpunkt, säger Bertil Moldén.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 13 procent i maj. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 37,8 procent. Maj förra året var dieselandelen 29,3 procent. Hittills i år ligger dieselandelen på 36,0 procent jämfört med 29,2 procent samma period förra året.

– Under maj hade 60 procent av de nya bilarna något annat drivmedel än bensin, det vill säga diesel, E85, gas eller elhybrider. För bara tre år sedan (2005) var andelen nya bilar som inte drivs med bensin bara 15 procent. Den här ganska dramatiska omställningen på den svenska bilmarknaden har medfört snabbt sjunkande koldioxidutsläpp från den svenska nybilsflottan, säger Bertil Moldén.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp på högst 120 g/km ökade under maj med 118 procent. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 86 procent. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 17,2 procent i maj i år jämfört med 8,1 procent maj förra året.

Läs mer