Foto: Glenn Lindberg

Nytt lagförslag kan tillåta ”rattfylla” i Australien

Ett lagförslag från Australiens nationella transportkommission kan medföra att alkoholpåverkade personer kan få ”köra hem” sitt självkörande fordon.

Jasmin Frljevic

Australiens nationella transportkommission, NTC, lade i förra veckan fram en rapport för att klargöra hur dagens lagar och trafikregler appliceras på självkörande fordon och vem som ska hållas ansvarig vid olika situationer. NTC ställer sig bland annat frågan om en förare ska räknas som just förare eller passagerare när de autonoma fordonen når nivåerna fyra och fem, som innebär att de är självkörande utan att behöva mänsklig input.

I dagsläget finns det inga autonoma fordon på marknaden som är helt självkörande men NTC räknar med att dessa fordon kommer att introduceras på marknaden tidigast år 2020 och vill se en rad förändringar i lagstiftningen för att inte hämma utvecklingen. De menar i rapporten att om man håller föraren ansvarig så kan man begränsa introduktionen av självkörande bilar på marknaden vilket leder till att man försenar och hindrar fördelarna som tekniken medför.

En punkt de diskuterar är om självkörande bilar ska kunna "agera taxi" åt en alkoholpåverkad förare. De menar att fördelarna av den autonoma tekniken hämmas vid dessa situationer och föreslår att ägare av en helt självkörande bil i framtiden ska undantas för reglerna som rör alkohol i trafiken.

Men hur stoppar man då föraren från att ta över kontrollen av fordonet mitt i färden? NTC förslår att ett system introduceras som inte gör det möjligt att gå från ett "självkörande läge" till det vanliga där föraren har kontrollen.