Nytt trafikljus ska stoppa mobilolyckor

En LED-slinga i marken ska rädda barn och mobiltelefonanvändare. Försök pågår nu vid skolor i Nederländerna.

I Nederländerna testas en ny typ av trafikljus för gångtrafikanter som ska hindra personer som använder sin mobiltelefon från att kliva rakt ut i gatan.

Systemet heter +Lichtlijn och är konstruerat av HIG Traffic Systems som normalt sysslar med långt mer avancerad trafiklösningar.

Konstruktionen är synnerligen enkel. I marken framför övergångsstället är en list med LED-ljus monterad som i sin tur är kopplad till trafikljusen vid övergångsstället.

Även om systemet har plockats fram för att få bukt med mobiltelefonolyckor så är det samtidigt ett sätt att göras passagen över vägar än säkrare, framför allt för barn. Systemet testas därför på tre övergångställen vid skolor i kommunen Bodegraven-Reeuwijk. I ett senare skede ska liknande lösningar för cykelbanor provas.

Känns det bekant? Vi har tidigare skrivit om ett liknande system som provas i tyska Augsburg. Det som nu provas i Nederländerna ser dock betydligt enklare, och billigare, ut. Se bara på filmen nedan.

Dinsdag 14 februari start de gemeente Bodegraven-Reeuwijk i.c.m. HIG een pilotproject met LED-lichtlijnen bij een oversteekplaats in Bodegraven. Het doel van de +Lichtlijn is dat deze bijdraagt aan betere veiligheid voor overstekende verkeersdeelnemers, in het bijzonder smartphone gebruikers. Bekijk het filmpje voor een korte impressie hoe dat eruit ziet! Meer weten over de +Lichtlijn? http://bit.ly/2luj0a3 Publicerat av Gemeente Bodegraven-Reeuwijk den 9 februari 2017

http://www.facebook.com/GemeenteBodegravenReeuwijk/videos/414924062191464/

https://www.facebook.com/GemeenteBodegravenReeuwijk/videos/414924062191464/