Foto: Trolf

Ofarligt köra under hastighetsbegränsningen

Ofta heter det att köra långsammare än tillåten hastighet är lika farligt som att köra för fort. Forskning slår nu hål på den myten.

Alla har vi någon gång svurit åt någon som kör under rådande hastighetsbegränsning och på så vis hindrar övrig bilister. Inte helt sällan brukar man säga att det är en trafikfara att köra långsammare än annan trafik, men så är det inte enligt svensk forskning. Det är helt enkelt en myt.

 Det finns ingen förhöjd olycksrisk förknippad med att köra under hastighetsbegränsningen. Det säger Statens väg- och transportinstitut, VTI, som gått igenom forskning och statistik. I stället pekar man på att ju fortare man kör, desto större risk för olycka.

 Men myten om att det är lika farligt att köra för sakta som att köra för fort, var kommer den ifrån? Anna Vadeby som är forskare på VTI har följande förklaring som hon delat med sig till TT:

 – Det fanns forskning på 1960- och 1970-talen som verkade visa det. Man pratar om en U-kurva, där man menade att det var ungefär lika farligt att köra för långsamt som att köra för fort, medan det var säkrast att hålla sig till snitthastigheten.

 – Det fick stort genomslag hos allmänheten, men det blev snabbt ifrågasatt inom forskarkretsar. Där fanns många brister i metoden, bland annat räknade man in olyckor som hände när fordon bromsade in för en sväng. Då körde de visserligen långsamt, men det var inte orsaken till olyckan.

 Enligt VTI visar olycksstatistiken på väldigt fåtal olyckor som har med för låg hastighet att göra. En av anledningarna är att det är väldigt få som kör under vad hastighetsskyltarna säger. Vid mätningar på landsväg där man sänkt hastigheten från 90 till 80 km/h kunde man se att endast fem procent av bilisterna kör 70 km/h eller långsammare. Majoriteten kör i stället för fort, det vill säga över 80 km/h.

 Att långsamma bilister ger upphov till onödiga omkörningar ger VTI inte heller mycket för. Inte ens tre procent är omkörningsolyckor. Så kallade upphinnandeolyckor utanför städer är en myt rakt av.

 Anna Vadeby på VTI påpekar dock att man inte kan säga att det är ofarligt att köra väldigt mycket långsammare på motorväg, men att man kan slå fast att lite långsammare än hastighetsbegränsningen på landsväg är helt ofarligt.