Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Katja Kircher / VTI

Ökat flyt vid rödljus med bilar som pratar med trafikljus

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på uppdrag från Trafikverket forskat inom framkomlighet och kommit fram till att den kan öka med upp till 10-15 procent om uppkopplade bilar kan kommunicera med trafikljusen.

Forskare har undersökt om och hur uppkopplade fordon kan användas av våra nuvarande svenska trafiksignalsystem och därmed öka framkomligheten i korsningar. 

– Resultatet visar att uppkopplade fordon har potential att bidra till en ökad framkomlighet. En ny design av styrstrategin kan dock komma att vara nödvändig för att fullt ut kunna utnyttja uppkopplade fordon i svenska trafiksignaler, säger Ellen Grumert, forskare vid VTI.

Foto: Thor Balkhed

Här i Sverige används vanligen en trafikstyrd styrstrategi där trafiksignalens status ändras utifrån upptäckten av enskilda fordon. Studien visar att uppkopplade fordon skulle kunna ersätta dagens detektorer i trafiksignalerna.

Störst effekt gällande framkomlighet i vägkorsningar observerades då uppkopplade fordon fick information om när växling från rött till grönt skulle ske. Det visar sig att det är möjligt att öka antalet fordon som passerar under perioden då det är grönt med mellan 10 och 15 procent.

– När förare som står i en kö vid rött ljus får information om en växling till grönt har de möjlighet att agera snabbare och därmed kan fler fordon passera under en grönperiod, säger Ellen Grumert.

Det här lär kunna bli än mer aktuellt när hela vår fordonsflotta moderniseras än mer och fler och fler bilar kan kommunicera inte bara med varandra utan också med själva infrastrukturen som trafikljus med mera.

LÄS OCKSÅ: Audi-bilar kommunicerar med trafikljusen