Olagliga hastighetsskyltar i Vetlanda

Enligt Transportstyrelsen kan Vetlanda kommun använda sig av olagliga hastighetsskyltar.

I de centrala delarna av Vetlanda är det enligt skyltarna förbjudet att köra över tio kilometer i timmen. Men enligt Transportstyrelsen är dessa skyltar inte tillåtna.

– I våra föreskrifter står det klart och tydligt att inga runda hastighetsskyltar med lägre nummer än trettio får användas, säger Bo Göingberg, utredare på Transportstyrelsen.

Enligt Göingberg ska i stället det blåa fyrkantiga märket som visar rekommenderad högsta hastighet användas. Ett andra alternativ skulle vara att använda sig av skyltar som markerar gångfartsområde, men det skulle innebära att Vetlanda kommun måste planera om sina gator i centrum. Något som inte krävs för den förstnämnda skylten.

Transportstyrelsen kommer inte att vidta några åtgärder. Däremot är det möjligt för privatpersoner att polisanmäla kommunen då Göingberg menar att kommunen inte följt lagstiftningen i vägmärkesförordningen.

Vetlanda kommun har svarat på Transportstyrelsens kritik med att de ska byta ut skyltarna mot de rekommenderade så snart som möjligt. Gunnar Elmeke, teknisk chef på Vetlanda kommun uttalar sig.

– Vi har använt oss av dessa skyltar under en försöksperiod. Målet har varit för att se hur skyltarna tas emot av trafikanter och hur stor påverkan blir. Vi kommer införskaffa de blåa skyltarna som rekommenderar en hastighet på tio kilometer i timmen.