Ölandsbron Foto: Desino1259

Ölandsbron fyller 40 år i dag

Ett av de mest bestående vägminnena från när man satt i baksätet som liten var första gången man skulle åka över Ölandsbron. I dag är det 40 år sedan bron över Kalmarsund öppnades för trafik.

Den 30 september 1972 släpptes för första gången trafiken på Ölandsbron som knyter ihop Kalmar med Öland. Knappt fem år dessförinnan hade första spadtaget tagits, i december 1967, alltså bara tre månader efter högertrafikomläggningen. Bygget av Ölandsbron tog fart ordentligt under 1968 och på fyra år stod den klar – 6072 meter långa bron. På den tiden var den Europas längsta vägbro, en titel den behöll ända till 1998 då Vasco da Gama-bron i Portugal stod klar med sina 17300 meter. Än i dag är Ölandsbron fortfarande en av Europas längsta.

 Under årens gång har Ölandsbron renoverats och reparerats i omgångar. Under 1990-talets fyra första år var man tvungen att reparera 112 bropelare på lågbrodelen som hade börjat vittra och rosta eftersom man vid byggandet använt låg cementhalt i betongen och gjort betongskiktet tunnare. Vattnet hade sagt sitt och kostnaden för renoveringen uppgick till omkring en halv miljard kronor.

 Totalt har Ölandsbron renoverats för 1097 miljoner kronor mellan 1982 och 2011. Kostnaden för själva byggandet av bron uppgick till 80 miljoner kronor i den tidens penningvärde. 

 Vi säger grattis till Ölandsbron på 40-årsdagen, en bro som de flesta av oss antagligen har passerat en eller flera gånger.

Fakta: Ölandsbron

6072 meter lång, 13 meter bred och 41,69 meter hög. Högsta segelfri höjd är 36 meter.

Är Sveriges längsta bro då Öresundsbron, som totalt är längre (7845 meter), endast har 5,35 kilometer av sin längd på svenska sidan av Öresund.

Ölandsbron består av 155 spann varav sex bildar högbrodelen. Högbrodelens spann har en spännvid på 130 meter vardera.

Ölandsbron skiljer fyra meter i längd beroende på om det är en varm sommardag eller kall vinterdag.

17397 fordon passerade Ölandsbron i snitt per dag under 2011. Under månaderna juni, juli och augusti 2011 låg snittet på 23660 fordon.