Foto: Google Maps

Omkörningsförbud för lastbilar i Skåne

E6 i Skåne är störningskänslig och olycksdrabbad då många bilister i regionen får samsas om den tvåfiliga vägen med bland annat tung trafik från utlandet. För att mildra trafikinfarkten införs omkörningsförbud för lastbilar.

E6 genom Skåne har under många år varit en het potatis hos politiker och boende i regionen. Länge har det ropats efter en högre standard och en tredje fil i respektive körriktning. Det står nämligen ofta stilla på sträckan till följd av olyckor, inte sällan i samband med av- och påfarter samt att fordon ligger för nära varandra. Men grundproblemet är antalet fordon på vägsträckan som sträcker på sig från Trelleborg i söder. Vid en mätstation strax norr om Malmö uppmättes nyligen 55 000 fordon per dygn. Fordonen består av både privatbilister och företagstransporter varav den tunga trafiken från utlandet står för en stor del.

Sträckan mellan Vellinge, strax norr om Trelleborg, och Helsingborg klassas av Trafikverket som störningskänslig och olycksdrabbad, något som ofta leder till snabba köbildningar. Men någon tredje fil längs avsnittet är Trafikverket inte speciellt intresserade av, bortsett från en eventuell ombyggnad mellan trafikplatserna Alnarp och Lomma där trafikintensiteten anses vara allra värst.

I vår kommer denna skylt sannolikt att dyka upp längs med E6 i Skåne, då i kombination med tilläggsskylt om vilka tider förbudet gäller.

I stället bedömer Trafikverket att ett totalt omkörningsförbud för lastbilar ska kunna lösa situationen. Ett sådant förbud väntas träda i kraft våren 2019. Det skriver Sydsvenskan.

– Vi tror att efterlevnaden av förbudet blir större när det gäller en sammanhållen sträcka. I dag finns omkörningsförbud på fem olika delsträckor, säger Trafikverkets Jack Bårström till den sydsvenska morgontidningen.

Förbudet är inte tänkt att gälla dygnet runt utan vid de tider då rusningstrafik råder, det vill säga mellan klockan 06 och 09 på morgonen samt mellan klockan 16 och 18 på eftermiddagen/kvällen.

Undantag mot omkörningsförbudet för lastbilar föreslås bland annat vid Glumslövs backar strax norr om Landskrona där det sedan några år tillbaka är trefiligt under en kortare sträcka (i uppförsbackarna).

Sydsvenskan skriver att det återstår en hel del innan ett omkörningsförbud för lastbilar kan träda i kraft. Länsstyrelsen sitter på det slutgiltiga beslutet, men innan det ens är möjligt ska sju kommuner och sex remissinstanser ge sin syn på förslaget.