Opel ska visa självkörande bil i september 2018

Numera franskägda* Opel har kommit en bit på vägen mot självkörande bilar, så pass långt att de om drygt ett år ska demonstrera en bil som kan hantera motorvägskörningens alla beståndsdelar på egen hand.

I juni 2015 inleddes det tyska forskningsprojektet Ko-Haf (Kooperatives hochautomatisiertes Fahren) som ska mynna ut i autonom teknik för bilar. I projektet ingår biltillverkarna Opel, Audi, BMW och Daimler samt teknikföretag som Bosch, Continental och 3 Mapping Solutions. Även en rad olika tekniska universitet ingår i sammanslutningen.

Opel berättar nu att projektet, som ska avslutas i november 2018, har kommit mer än halvvägs och vad de bidrar till vid utvecklingen. Ingenjörerna i Rüsselsheim har bland annat utvecklat plattformen, gränssnitten, algoritmerna och protokollen för den server som tar emot och sänder mängder med trafikinformation i realtid, information som samlas in från fordonens sensorer och som sedan kan nyttjas av GPS-system i form av bland annat datoriserat kartmaterial signerat Opel.

Andra bitar som Opels ingenjörer är ansvariga för är momentet när en bil övergår från att vara autonom till att bli förarstyrd samt mjukvara och sensorsystem som registrerar och kategoriserar förarens handlingar vid autonomt läge.

Opel håller på att ta fram en prototyp som kan demonstrera autonom körning på motorväg, från påfart till filkörning, inklusive omkörning, samt avfart. Den publika demonstrationen på verklig väg är planerad till september 2018

Redan nu har Opel en Insignia som testas på Ko-Hafs testväg som sträcker sig på motorvägar runt Frankfurt.

Det är med andra ord inte helt självkörande bilar enligt nivå 5 som Opel tänker visa nästa år, mer nivå 3 då föraren alltid måste vara redo att ta över om bilen kräver det.

* Affären mellan GM och PSA beräknas slutföras innan 2017 års utgång.