Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Janis Mama

Över hälften av Sveriges Europavägar saknar livräddande mitträcke

I Sverige finns ungefär 675 mil Europaväg. Mer än hälften av den sträckan saknar mötesseparerande mitträcke, trots att det är känt att separerade körbanor räddar många liv.

I Sverige omkom i fjol 260 personer på våra vägar. Så få människor har inte omkommit i den svenska trafiken sedan Operation Neptune (1944 för er som inte minns vad som står i historieböckerna).

Även om det är en låg siffra för ett enskilt år skulle siffran kunna vara betydligt lägre.

Hade våra vägar haft mötesseparerade körbanor, åtskilda av räcke, hade många överlevt olyckorna. Om exempelvis all Europaväg i Sverige hade haft mitträcke hade nästan 30 liv om året kunnat sparas.

Men så är inte fallet i dag. Enligt Motormännen skulle 130 av 164 omkomna på icke mötesseparerade Europavägar i Sverige under de senaste fem åren ha kunnat vara i livet i dag.

Det finns omkring 675 mil Europaväg i Sverige och drygt hälften, 345 mil, har inte mitträcke som separerar körbanorna åt. Detta trots att just mötesseparerande mitträcke anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att göra en väg trafiksäker.

– Generellt minskar dödligheten med 80 procent när man sätter upp mitträcken på en olycksdrabbad vägsträcka, säger trafiksäkerhetsanalytiker Magnus Lindholm på Trafikverket till Motormännens tidning Motor.

Magnus Lindholm säger att det inte enbart är mötesolyckorna som minskar när mitträcke monteras upp, utan även singelolyckorna. Om det är flerfilig motorväg eller 2+1-väg som mötessepareras med mitträcke spelar mindre roll, den positiva effekten är ungefär densamma.

Trafikverkets statistik säger att mellan 2008 och 2013 omkom 316 personer i trafikolyckor på svenska Europavägar. 152 av personerna omkom på mötesfria vägar, det vill säga på vägar med mitträcke eller annan med annan lösning för att separera de mötande körbanorna från varandra, medan 164 omkom på vägar som inte är mötesfria.

Det är alltså väldigt jämnt rent siffermässigt mellan de båda vägtyperna, men tar man med trafikintensiteten i beräkningarna visar det sig att risken att omkomma eller skadas svårt på icke mötesfria vägar är drygt fyra gånger så stor än på mötesfria vägar.

Under förra året kördes 22 113 miljoner så kallade fordonskilometer på svenska mötesseparerade Europavägar medan endast 5 269 miljoner fordonskilometer avverkades på svenska icke mötesseparerade vägar.

Trafikverket jobbar på att få upp fler mitträcken längs med landets Europavägar, bland annat den i höst så omtalade vägsträckan längs med E18 väster om Karlstad som vid tre olyckstillfällen krävt fyra personers liv. Men det tar lång tid att anpassa vägsträckorna till att bli mötesseparerade, många gånger flera år. Därför satsar Trafikverket ofta på att sänka hastighetsgränserna på olycksdrabbade vägsträckor.

I Sverige fanns vid 2013 års utgång knappt 5,1 miljoner bilar. Under samma år omkom, som ovan nämnt, 260 personer i trafikolyckor medan 20 519 personer skadades, varav 2 716 av dessa skadades svårt.

I Sverige finns ungefär 14 000 mil statliga och kommunala vägar (inklusive gator). Utöver dessa finns cirka 7 450 mil enskilda vägar som har statlig stöd.