Paris, Madrid och Aten totalförbjuder dieselbilar

Dieselbilens existens är allt mer omdiskuterad och nu kommer vad som kanske kan ses som första spiken i kistan. Fyra stora huvudstäder, varav tre i Europa, ska införa förbud mot dieseldrivna bilar.

I dagarna har C40-gruppen, borgmästarna för 40 så kallade megastäder, samlats i Mexico City för att diskutera och besluta om åtgärder för att stävja luftföroreningarna i städerna. Anledningen är att Världshälsoorganisationen, WHO, har rapporterat att årligen dör omkring tre miljoner människor runt om i världen på grund av just luftföroreningar och då framför allt i storstäderna.

Ett beslut som togs och som borgmästarna för städerna Aten, Madrid, Mexico City och Paris skrev under är det om dieselbilsförbud. De fyra nämnda städerna, som alla dras med höga halter av luftföroreningar, ska från och med 2025 införa ett totalförbud för dieselbilar i stadstrafiken.

De styrande i Aten, Madrid, Mexico City och Paris ska även göra allt de kan för att få igång brukandet av bilar med alternativa drivmedel.

Paris har vi flera gånger skrivit om i detta sammanhang. De har sedan tidigare förbud mot trafik för bilar med visst registreringsnummer och de har även totalförbud under vardagar för bilar som är 20 år eller äldre och motorcyklar som är 18 år eller äldre. Om tre år förstärks förbudet genom att även inkludera bilar som är registrerade innan 2010. Paris har dessutom spärrat av vissa gator och några har omvandlats till gågator.

Tokyo har sedan december 2000 dieselbilsförbud. Dock kan dieselbilar med en speciell utsläppskontrollenhet få köra i den japanska huvudstaden.