Obs! Bilden är ett montage.
Obs! Bilden är ett montage.

Parkeringsvakter kan få blåljus för uttryckning

I Sigtuna vill man att kommunens parkeringsvakter ska kunna rycka ut vid incidenter och då köra bilar med blåljus. Polisen avfärdar det som oseriöst.

Sigtuna kommun norr om Stockholm har köpt in specialfordon med blåljus för 540 000 kronor. Fordonet är tänkt att användas av kommunens parkeringsvakter som ska ha möjlighet att rycka ut vid bränder och olyckor som en första insatsenhet, det vill säga innan brandkåren hinner komma till platsen. Inköpet och utrustandet av fordonet har dock gjorts av kommunen innan någonting har godkänts på myndighetsnivå.

Transportstyrelsen måste nämligen godkänna att Sigtunas kommuns p-vakter får använda blåljus, något som inte alls är säkert att de går med på.

– Min erfarenhet av tidigare sökta dispenser av andra än blåljusmyndigheter är att chansen att få en dispens är i princip noll. De som har fått dispens de senaste åren är Securitas skyddsvakter på Sveriges flygplatser, SL:s trafikledare, Stockholm Vatten, Försvarsmaktens militärpoliser och några få andra samhällsviktiga aktörer, berättar en uppgiftslämnare inom polisen för märsta.nu.

Samtidigt som blåljusfordonet köptes in ville kommunen utbilda parkeringsvakterna i utryckningskörning. Önskan var att polismyndigheten skulle genomföra nödvändig utbildning, men polisen har sagt nej och avfärdar det hela som oseriöst och praktiskt omöjligt.

Om Transportstyrelsen säger nej till blåljusanvändande på parkeringsvakternas bil kommer kommunen att byta ut färgen på dem till orange.

– Fordonet kommer att behållas oavsett svaret från transportstyrelsen, säger Anders Olsson, chef för Sigtuna kommuns trafikövervakning, till märsta.nu.