Foto: © Saab AB

Polisen kan övervaka trafiken med drönare

– Det är bara polisens fantasi som sätter gränser för vad en drönare kan åstadkomma, säger Mikael Hult, vd för svenska drönartillverkaren CybAero.Användningsområdena är många, inte minst vid trafikövervakning.

– Vi kan flyga längs större och mindre vägar för att övervaka trafikflöden. Vi kan övervaka konvojer och förövarna om olika händelser. Vi kan utföra vardaglig inspektion av vägnätet och rapportera om olyckor. Naturligtvis kan vi övervaka hastigheter, men kanske framför allt fordon som beter sig konstigt, kör vingligt, ligger i fel fil och så vidare. Vi kan också läsa av registreringsskyltar och söka efter stulna eller på annat sätt eftersökta bilar. Allt är upp till polisen och deras önskemål, säger Mikael Hult som är vd på CybAero.

Drönare används redan av räddningstjänsten och kustbevakningen. Foto: © Saab AB

I våras startade den svenska polisen en upphandling av drönare för att komplettera polisflyget. I oktober stod det klart att Saab vunnit upphandlingen och kontrakt skulle skrivas. Men, nu är upphandlingen överklagad och det hela är lagt på is. Enligt Isabel Thorén hos polisen kan det ta upp till ett år innan frågan avgörs och upphandlingen kan upptas igen. Med anledning av detta vill polisen inte gå händelserna i förväg och berätta om vad drönarna ska komma att användas till. De vill vänta och se vilken leverantör och vilken typ av drönare det blir. Men vi vill naturligtvis inte vänta, så vi kontaktade CybAero, en svensk tillverkare av drönare som precis vunnit en stor upphandlig i Kina.

– Användandet av drönare är redan utbrett hos polisen i bland annat USA, Kina och mellanöstern. Där används kvadrukoptrar, små drönare med fyra rotorblad. Men då är det enbart användning begränsad till ett lokalt område som gäller. För större uppdrag krävs större drönare, vilket både Kina och Mellanöstern visat intresse för, säger Mikael Hult.

Mikael Hult är vd för CybAero som tillverkar förarlösa flygfarkoster. Foto: Fotograf Oskar Lürén AB www.fotografoskar.se

Användningsområdena för drönare hos polisen är många. Precis som det finns olika typer av användningsområden finns det även olika typer av drönare. Den svenska polisen köpte tidigare i år in tre kvadrukoptrar som skulle testas i spanings- och insatsverksamhet. De insåg då hur värdefulla drönare kan vara i arbetet och valde alltså att påbörja en upphandling av fler.

– Min vision är att den här typen av system ska finnas på alla större räddningsstationer. Vid olika samhällssituationer ska drönaren bli ett naturligt inslag i hjälp- och spaningsarbetet. Jag tror att vi är på väg åt det här hållet, med obemannade farkoster. Med våra drönare, som är en typ av förarlösa helikoptrar, kan vi flyga inom en radie på 20 mil och i upp till sex timmar. Detta ger stora möjlig­heter. Polisen skulle kunna ­inspektera många typer av områden där illegalitet kan förekomma, så som exempelvis tjuvfiske, smuggling och inte minst trafik, säger Mikael Hult.

Fakta: Polisflyget

Polisens sex helikoptrar finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund och Boden. De flesta uppdragen rör räddningsverksamhet eller grova brott där polisen vill färdas snabbt, få överblick över stora områden eller söka av områden som är svårtillgängliga från marken. Både piloterna och operatörerna är poliser som vidareutbildat sig. Utbildningen görs vid Polisflygets egen flygskola. Polisen använder helikoptermodellen EC 135. Ett 60-tal personer arbetar inom Polisflyget.

Fördelarna med förarlösa farkoster är många, men framför allt är det kostnadseffektivt jämfört med vanliga helikoptrar och ger möjlighet att operera i farligare miljöer än vad en vanlig helikopter klarar av. Regelverket här i Sverige har halkat efter och gör därför att det i dagsläget är svårt att använda drönare. 2017 väntas ett nytt regelförslag som ska underlätta användandet.

Vid behov kan till exempel kamera, strålkastare eller högtalare monteras på större drönare. Foto: © Saab AB

Per Engström, vid polisens utvecklings­centrum i Stockholm, ser även han många olika möjligheter med användandet av drönare i verksamheten.

– I första hand kommer drönare främst vara aktuellt för hjälpinsatser eller vid eftersök av försvunna personer, men det finns stora möjligheter för drönare även inom trafiken. Vi skulle kunna övervaka trafikläget och närvara vid olyckor. Vi skulle också kunna använda drönare som en hjälp vid trafik- och hastighetskontroller. Då skulle vi kunna ge poliserna på marken en förvarning om vad som är på gång, säger Per Engström.