Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Scania CV AB

Polisen synar den tunga yrkestrafiken i veckan

Från och med i dag genomför polisen extra många kontroller ute i trafiken. Fokus ligger på den tunga yrkestrafiken.

Nationella trafikveckor där polisen befinner sig extra mycket ute på vägarna genomförs allt oftare. För tredje gången sedan skolstarten efter sommaren är det dags igen, dock med ett annorlunda fokus. I augusti var det främst runt skolor och förskolor som extra bevakning placerades, och i september var det fokus på hastighetsöverträdelser. Nu i oktober är inriktningen tung yrkestrafik med kontroll av både förare och fordon, något som man hoppas kan leda till minskat antal omkomna och skadade i trafiken.

– Förare som inte får den vila de ska ha är en säkerhetsrisk både för sig själva och för andra trafikanter. Fokus ligger därför på att upptäcka de som kör för länge utan paus men även på att upptäcka bristfälliga fordon. Kontroll av fordons skick och förares kör- och vilotider och hastighet är prioriterade områden, säger Erling Andersson, poliskommissarie på Utvecklingscentrum Mitt.

– Det är viktigt att yrkesförarna är noggranna med kör- och vilotider för trafiksäkerheten. Men även transportköparna har en viktig roll. De kan till exempel bidra till ökad hastighetsefterlevnad genom att ställa krav i upphandlingar och beställningar av transporter så att förutsättningarna finns att köra säkert. Trafikverket arbetar tillsammans med olika samhällsaktörer för hållbara hastigheter, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.

Extra stor fokus kommer polisen i sina kontroller lägga på att upptäcka så kallad olaglig ”cabotage”. Cabotage i laglig mening innebär att utländska transportföretag inom EU under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

– I regleringsbrevet för Polismyndigheten finns särskilda åtaganden just gällande så kallade cabotagekontroller och flygande inspektion. Avseende cabotage har myndigheten därför genomfört en omfattande utbildningsinsats i ämnet. Det passar väldigt bra att göra intensiva insatser under vecka 42 när vi ändå har fokus på den tunga nyttotrafiken, säger Erling Andersson.

Polisens nationella trafikvecka med fokus på tung yrkestrafik pågår mellan 14 och 20 oktober och genomförs även i andra EU-länder.