Foto: Mattias Rabe

Polisen tar strid mot felparkerande diplomat – i Högsta Domstolen

En ambassadör som parkerat sin bil inom för kort avstånd från ett övergångsställe fick parkeringsböter – som han vill ha avskriven med hänvisning till diplomatisk immunitet. Polisen har nu drivit ärendet till Högsta Domstolen.

Det är Polismyndigheten som drivit ärendet, då en ambassadör parkerat sin bil endast fem meter från ett övergångsställe på Östermalm i Stockholm, gentemot lagstadgade tio meter, till tingsrätt, hovrätt och nu Högsta Domstolen. Detta trots att både tingsrätt och hovrätt konstaterat att ambassadören har diplomatisk immunitet och därmed ska ha betalningsansvaret undanröjt.

Ambassadören, som fått en p-bot utfärdad av parkeringsvakterna, hörde av sig genom sin ambassad till Polismyndigheten och begärde att få betalningsansvaret undanröjt, vilket inte myndigheten gick med på. Ambassadören tog ärendet till tingsrätt, där utfallet blev att den diplomatiska immuniteten förhindrar att ”pröva frågan om parkeringsanmärkningen varit lagligen grundad”, varför betalningsansvaret skulle undanröjas.

Även hovrätt kom fram till ett likartat beslut, och konstaterade att ambassadörens immunitet enligt Wienkonventionen innebar ”ett processhinder” och att betalningsansvaret därför skulle undanröjas.

Enligt vad Dagens Juridik skriver anser Polismyndigheten att det inte kan vara lagens mening att parkeringsböter får meddelas diplomatfordon för att sedan, genom att bestrida denna, undanröjas av polisen.

”Ett sådant system är ju varken rättssäkert eller kostnadseffektivt”, skriver Polismyndigheten i utlåtandet till Högsta Domstolen. Högsta Domstolen har ännu inte beslutat om ärendet kommer att tas upp.