Foto: Polisen

Polisen trappar upp kontrollen av bilisterna

Trafikpolisen har inlett ett arbete som ska leda till sänkt medelhastighet på vägarna och förbättrat trafikbeteende genom högre grad av regelefterlevnad hos bilister och andra förare.

https://youtu.be/W9ERlIFjEac

Gilla på Facebook för fler videoklipp!

När mars månad inleddes påbörjades ett nytt projekt inom Stockholmspolisens trafiksektion med fokus på norrort, söderort och Nacka. Projektet går under namnet ”Polisens arbete på väg” och är aktivt under resterande del av 2015.

Syftet är att med samma strategier som tidigare men med nytt tankesätt och riktade resurser förebygga och förhindra olyckor vilket ska bidra till att minska antalet döda och skadade i trafiken. Det uttalade målet är att minska genomsnittshastigheten och se till att beteendet i trafiken blir bättre genom ökad regelefterlevnad.

Insatserna kommer framför allt att fokuseras till de stora trafiklederna eftersom det är på dessa som trafiken är mest hetsig och det är också på dessa som de flesta och mest allvarliga olyckorna inträffar. Men även inne i staden görs en insats för att bland annat få bukt på bilisters tillkortakommanden i stadstrafiken.

Polisen arbetar utifrån tre riskmoment – aggressiv körning, hastighet och rattfylleri.

Kontrollerna av rattonykterhet inkluderar både alkohol- och drogpåverkade förare och sprids ut över dygnets alla timmar och på olika geografiska platser. Rattfulla kan förekomma överallt, när som helst och polisen måste därför jobba på motsvarande sätt – överallt och när som helst.

Polisen har sjösatt ett projekt som går ut på att förbättra kontrollerna av bilister och andra förare i jakten på aggressivt beteende, fortkörningar och rattfylla.

Hastigheten är ofta hög på framför allt de stora genomfarts- och utfartslederna och här gör polisen en insats för att sänka farten hos bilister och andra förare. Polisen kan stå synligt eller dolt, det är upp till respektive patrullenhet att avgöra vad som är lämpligast vid tillfället. Oavsett synlighet utför polisen hastighetskontrollerna för att enkom sänka farten på aktuell vägsträcka. Men generellt jobbar polisen på att bli mer synliga i trafiken. Det är annars vanligt förekommande att det gnälls på polisen för att de väldigt sällan syns till på vägarna.

Den kanske mest intressanta biten är den som benämns aggressiv körning. Här finns det hur mycket som helst för polisen (och bilisterna) att jobba med. Som några exempel tog Nacka-polisen Mats Claesson i SR P4 Stockholm nyligen upp aggressiva beteenden så som slalomkörning, korta avstånd till framförvarande fordon, korsa spärrlinjer, ej användande av blinkers (körriktningsvisare) samt köra för rött och gult ljus. Jo, du läste rätt. Gulljuskörning är något som polisen ska titta på vid sidan om de klassiska rödljuskörningarna. Är det så att föraren av ett fordon har haft chans att stanna vid gult ljus utan att riskera något så är det 1 500 kronor i böter. Kör man i stället för rött ljus blir det böter och då i kombination med omhändertagande av (indraget) körkort.

Att inte hålla avståndet till framförvarande fordon klassas som aggressivt körbeteende och kan leda till böter och indraget körkort.

Vad gäller att inte hålla avstånd är det något som polisen inte ser milt på eftersom det kan resultera i väldigt allvarliga olyckor. Polisen rekommenderar den klassiska 3-sekundersregeln mellan fordonen. Ligger man för nära, till exempel en halvsekund bakom, är det 2 000 kronor i böter och omhändertagande av körkortet direkt på platsen.

Två, tre billängders avstånd är alltså inte okej.

Till sin hjälp för att upptäcka och bevisa aggressiv körning har polisen många kameraförsedda bilar som är ute på vägarna. Polisen har dessutom ett nytt övervakningssystem kallat ANPR som automatiskt läser av fordons registreringsskyltar och kan på så vis avslöja fordon som inte ska vara i trafiken av olika anledningar (se hur det fungerar i filmen ovan). Om en bil som inte är försäkrad, inte är besiktigad eller har körförbud av någon annan anledning uppmärksammar systemet polisen som därmed kan stoppa fordonet ifråga.

Bötesbeloppen för några olika trafikförseelser

Fortkörning vid hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre: 2 000 till 4 000 kronor.

Fortkörning vid hastighetsbegränsning högre än 50 km/h: 1 500 till 4 000 kronor.

Ej användande av bälte: 1 500 kronor

Ej användande av bälte på minderårig: 2 500 kronor.

Körning mot rött ljus: 3 000 kronor.

Körning mot gult ljus: 1 500 kronor.

Överträdande av spärrlinje: 1 500 kronor.

Icke tillämpning av högerregeln: 2 000 kronor.

Överträdelse av omkörningsförbud: 3 000 kronor.

Inte stanna för gående vid obevakat övergångsställe: 3 000 kronor.

Ej blinka vid sväng: 500 kronor.

För kort avstånd till framförvarande fordon: 2 000 kronor.

Läs också

Nu ser polisen dig – hela tiden

Så avslöjar du en civil polisbil

Många bilister vet inte hur man blinkar i en rondell

Tio saker vi stör oss på i trafiken