Foto: Teknikens Värld

Polisen utför färre nykterhetskontroller i trafiken

Under 2016 återkallades cirka 31 000 körkort, en minskning med nio procent jämfört med året innan. Antalet nykterhetskontroller minskade också – med 30 procent.

Redan i början av fjolåret uppmärksammades antalet nykterhetskontroller i den svenska trafiken. Under januari 2016 uppmättes nämligen en minskning av antalet kontroller med 75 procent, och så sent som i oktober förra året rapporterade vi att kontrollerna till och med september 2016 hade minskat med 59 procent jämfört med 2013 års antal kontroller. Omorganisationen av polisen sades vara en stor anledning till den drastiska minskningen.

Nu har det kommit siffror som presenterar helåret 2016 och där ser vi att polisen måste ha repat sig ju längre fjolåret led. Antalet nykterhetskontroller sjönk nämligen med 30 procent jämfört med 2015.

Antalet förare som blev av med körkortet på grund av rattonykterhet minskade samtidigt med 18,5 procent från 6 609 under 2015 till 5 389 under 2016.

Totalt återkallades 31 527 körkort i Sverige under 2016, en minskning med 9,2 procent jämfört med 2015 då 34 726 körkort återkallades. Vanligaste återkallelsegrunden var på grund av en väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning, som ledde till att 16 823 körkort blev indragna, en minskning från 2015 års 18 759.

Antalet återkallade körkort på grund av medicinska skäl ökade en aning, från 4 318 till 4 520, en ökning om knappt fem procent.