Polisen varnar för snåljåpar i trafiken

Sedan det infördes trängselskatt på Essingeleden har det enligt polisen uppstått ett nytt fenomen för att undvika höga priser.

Det är polisen Stockholm-syd som meddelar via sin Facebook-sida att allt fler ägnar sig åt trafikfarligt beteende sedan det infördes trängselskatt på Essingeleden vid årsskiftet.

”Vissa trafikanter kör åt sidan på de nödfickor som finns utmed Essingeleden för att där invänta ett lägre pris för sin passering”, skriver polisen.

Dessa nödfickor är till för räddningsfordon att nyttja i just nödfall, eller för trafikanter som fått punktering eller liknande. Att använda fickorna till annat betyder att trafikanterna utsätter sig själv och andra för fara på grund av att de kör av och på motorväg där det inte finns några av- eller påfarter.

Enligt polisen är fickorna en del av motorvägen och således råder stoppförbud, någon som kan resultera i böter om 1 200 kronor.

Beloppen för trängselskatten på Essingeleden varierar beroende på tidpunkt, antingen 11, 15, 22 eller 30 kronor per passage med en maxtaxa om 105 kronor per dygn. Trängselskatt tas ut vardagar mellan 06:30 och 18:29. Vill du undvika att betala trängselskatt på Essingeleden finns det inget smidigt alternativ, mer om det läser du här

.

https://youtu.be/DcTFfQfUDgg

Gilla på Facebook för fler videoklipp!