Foto: Volvo Lastvagnar

Politiker och väljare stödjer miljölastbilspremie

4 av 5 politiker och nästa lika många av väljarna stödjer införandet av en miljölastbilspremie för att påskynda omställningen till en fossiloberoende svensk fordonsflotta.

Med anledning av statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg”, som publicerades i december förra året, ställde etanolföretaget SEKAB till 510 ledande riksdagskandidater frågan om en miljölastbilspremie bör införas för att skynda på utvecklingen mot en fossilfri fordonspark i Sverige.

371 av riksdagskandidaterna valde att svara på frågan. 81 procent av dessa ställer sig positiva till en miljölastbilspremie medan 4 procent är negativa. 15 procent svarade att de är tveksamma, inte vet eller ej vill svara.

Inte helt oväntat är det Centerpartiets och Miljöpartiets riksdagskandidater som är mest positiva till att påskynda omställningen med hjälp av en miljölastbilspremie.

Samma fråga som riksdagskandidaterna fick ställdes även till 1 009 svenskar via undersökningsföretaget Sifo. Där visade det sig att 76 procent av svenskarna är positiva medan 12 procent är negativa. Resten är tveksamma eller säger sig inte veta.

Här ser vi också att män är mer positiva till införande av en miljölastbilspremie än vad kvinnor är. 79 procent av männen är positiva, 75 procent av kvinnorna. Vi ser också att yngre personer är mer positivt inställda än äldre personer. 81 procent av 18- till 29-åringarna är positiva medan motsvarande siffra för de över 65 år är 70 procent.

Miljöbilspremien som infördes 2007 försvann 1 juni 2009. Den är ersatt med femårig fordonsskattebefrielse. I dag finns den så kallade supermiljöbilspremien som berättigar till 40 000 kronor i återbäring. Den gäller endast vid köp av bilar som släpper ut under 50 gram koldioxid per kilometer.

M C FP KD S V MP SD
Ja, absolut 11 % 89 % 19 % 8 % 21 % 15 % 89 % 5 %
Ja, kanske 31 % 11 % 65 % 79 % 71 % 82 % 9 % 41 %
Nej, knappast 6 % 0 % 4 % 8 % 0 % 0 % 2 % 32 %
Nej, absolut inte 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Tveksam/vet ej/vill ej svara 52 % 0 % 12 % 4 % 8 % 3 % 0 % 23 %

Frågan som SEKAB ställde till både politiker och väljare löd:

Miljölastbilspremie? Den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg” konstaterar att det finns få incitament för en övergång från fossila till förnybara drivmedel i lastbilar. Utredningen föreslår därför att en miljölastbilspremie, liknande den tidigare miljöbilspremien, införs för till exempel etanol-, gas och hybriddrivna lastbilar. Instämmer du i utredningens förslag om att en miljölastbilspremie bör införas?