080619-cayenne-diesel-mars

Porsche Cayenne diesel kommer i mars

Nya uppgifter gör gällande att Porsches första dieselbil kommer redan i mars nästa år. Den första modellen att få en dieselspis blir som tidigare förväntat Cayenne. Nya källor tror sig också veta vad prislappen hamnar på.

När bränslepriserna stiger allt mer tvingas till och med Porsche gå ifrån några av sina klassiska kännetecken. För 10 eller 20 år sedan var det nog få som trodde att Porsche skulle driva sina bilar med något annat än en boxermotor, än mindre att motorerna skulle drivas av dieselolja. På samma gångvar det nog likafå som trodde att Porsche skulle utöka sitt modellutbud med en suv. Men med Cayennes intåg blev det ändå så. Nu verkar det vara fastställt att Porschefamiljens svarta får kommer att särskiljas ännu mer i och med att den får en dieselmotor.

När det började ryktas om att det kanske skulle komma en diesel-Cayenne var det nog många som trodde att tyskarna skulle gå samma väg som japanerna på Subaru, det vill säga konvertera en boxermotor till dieseldrift. Subaru har fått enormt mycket beröm för sin boxerdiesel, som dessutom var den första i sitt slag. Om Porsche skulle bestämma sig för att ge sig på ett liknande projekt skulle resultatet förmodligen inte bli mycket sämre. Men så blir det alltså inte. Det har sedan ett par månader tillbaka stått klart att det blir en V-motor som tar plats i kommande diesel-Cayenne, allra troligast en sexcylindrig sådan. Vi har tidigare berättat om källor som hävdar att motorn kommer att lånas från Audi, och uppgraderas för att passa Porsche.

Automobilwoche säger sig nu ha källor som kan bekräfta att debutdatum för diesel-Cayenne är satt till mars 2009. Prislappen uppges stanna på drygt 500 000 kronor. Produktionsvolymen ska uppgå till omkring 15 000 bilar per år. Därmed höjs den totala årsvolymen för Cayenne till drygt 50 000 bilar.

Parallellt med diesel-Cayenne pågår spekulationerna kring nya generationens Cayenne alltjämt för fullt. Ena veckan nås vi av spionbilder som ser ut som tydliga bevis på att Cayenne får ett mindre syskon, medan vi bara några dagar senare får oss meddelat att bilarna på bilderna i själva verket är nästa generationens Cayenne. Som om det inte vore nog finns det även de som tror att Porsche kommer att utveckla en egen version av Audis lill-suv Q5.

Läs mer

Provkörning