Privata resor med tjänstebil blir dyrare 1 januari 2018

Det kommer efter årsskiftet att bli dyrare för dem som använder tjänstebil vid privata resor, så kallad förmånsbil, och som passerar betalstationer där trängselskatt plockas ut.

Hittills har det varit fritt fram för förare av förmånsbilar, det vill säga förare som använder sina tjänstebilar för privata ändamål, att passera trängselskattezonernas betalstationer utan att tänka på kostnaden. Detta eftersom värdet av trängselskatt och andra infrastrukturavgifter har ingått i bilförmånen.

Men i och med förändringar i förmånsbeskattningen från och med den 1 januari 2018 kommer nämnda bilisttyp framöver att få betala för passager. Trängselskatten ses alltså som en skattepliktig förmån från och med årsskiftet.

Tjänstebilsexperten Ronny Svensson på Ynnor AB, som ligger bakom sajten Tjänstebilsfakta.se, har räknat på hur mycket extra det kan komma att kosta förmånsbilister i Stockholm och Göteborg (som än så länge är de enda städerna i landet med trängselskatt). En förmånsbilist som frekvent privatpendlar (även turerna till och från arbetet räknas som privata resor) med sin tjänstebil i Stockholm kan beskattas med uppemot nästan 13 000 kronor extra årligen.

Fakta trängselskatt för förmånsbilister

Förmånsbilister måste inte notera enskilda klockslag, betalstation eller trängselskattebelopp. I ett ställningstagande som Skatteverket publicerar redan dagen efter riksdagsbeslutet framgår att vid beräkningen av förmånsvärdet kan en förenklad metod användas, baserad på antalet passager.

Trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den privata passagen skett.

Enligt Skatteverkets ställningstagande kan en förenklad metod att proportionera skattebeloppet vid beräkningen av förmånsvärdet användas. Den innebär att den anställde förmånsbeskattas för andelen privata passager av det totala antalet passager.

Denna metod ska kunna användas även i de fall maxbeloppet har uppnåtts, såvida det inte är uppenbart att maxbeloppet avser tjänsteresor, genom att det aktuella minimibelopp för passager multiplicerat med antalet passager i tjänsten uppgår till eller överskrider maxbeloppet.

Enligt Skatteverket innebär denna metod att den anställde inte behöver notera enskilda klockslag, betalstation eller trängselskattebelopp. Istället räcker det med Transportstyrelsens skattebeslut, i kombination med den anställdes körjournal, för att arbetsgivaren ska kunna beräkna förmånsvärdet.

Ett sätt att helt undvika förmån är att den anställde till arbetsgivaren betalar ett belopp, exempelvis i form av ett nettolöneavdrag, som motsvarar hela förmånsvärdet. Sedan kan den anställde begära ersättning av arbetsgivaren för värdet av de trängselskattepassager som gjorts i tjänsten.

Så stora blir extrakostnaderna

Stockholm

Maxbelopp 105 kr per dag

Förmånsvärde: 25 410 kr

Skattehöjning vid 50 % skatt: 12 705 kr

Skattehöjning vid 30 % skatt: 7 623 kr

Normalpendlare 70 kr per dag

Förmånsvärde: 16 940 kr

Skattehöjning vid 50 % skatt: 8 470 kr

Skattehöjning vid 30 % skatt: 5 082 kr

Lågtrafikspendlare 30 kr per dag

Förmånsvärde: 7 260 kr

Skattehöjning vid 50 % skatt: 3 630 kr

Skattehöjning vid 30 % skatt: 2 170 kr

Göteborg

Maxbelopp 60 kr per dag

Förmånsvärde: 14 520 kr

Skattehöjning vid 50 % skatt: 7 260 kr

Skattehöjning vid 30 % skatt: 4 356 kr

Normalpendlare 30 kr per dag

Förmånsvärde: 7 260 kr

Skattehöjning vid 50 % skatt: 3 630 kr

Skattehöjning vid 30 % skatt: 2 178 kr

Lågtrafikspendlare 18 kr per dag

Förmånsvärde: 4 356 kr

Skattehöjning vid 50 % skatt: 2 178 kr

Skattehöjning vid 30 % skatt: 1 307 kr

Källa: Tjänstebilsfakta.se