Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Lunds Universitet & Shutterstock

Professor: Konkurrens gör bilbesiktning sämre

En ny studie visar att konkurrens i svensk bilbesiktning ökar chansen att få bilen godkänd för att göra stationen populär.

Nationalekonomerna Osmis Habte och Jerker Holm har i en studie granskat drygt 22 miljoner besiktningar genomförda mellan 2010 och 2015. De har tittat på hur antalet konkurrenter i en stations närområde påverkar antalet godkända besiktningar. Studien visar att sannolikheten att få bilen godkänd är högre i områden med många bilbesiktningsstationer än i områden med få.
– Konkurrens påverkar och påverkas av många olika faktorer. När det gäller till exempel skolor och betygsinflation kan ju konkurrens påverka undervisningens kvalitet. Samtidigt är det svårt att säkert och objektivt att mäta kunskap, säger Jerker Holm, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

LÄS MER: Bilbesiktning avsevärt dyrare efter avreglering 

Gällande svensk bilbesiktning menar Jerker Holm att det är lättare att göra en objektiv bedömning då en bilbesiktning följer ett bestämt protokoll som går genom en given uppsättning krav. Enligt honom finns även en rik datamängd om de cirka fem miljoner besiktningar som görs årligen.
Svensk bilbesiktning är även organiserad så att besiktningsföretagen inte får sälja relaterade tjänster som reparationer vilket skulle kunna påverka bedömningen under besiktningarna. Tack vare detta menar Jerker Holm att den svenska besiktningsmarknaden kan ses som en reglerad marknad som är inriktad på kontroll av säkerhet.
– Konkurrens får gärna påverka effektivitet men inte sannolikheten att få sin bil godkänd, säger Jerker Holm.
Trots detta ser Osmis Habte och Jerker Holm i sin studie stora konkurrenseffekter på andelen godkända bilar.

LÄS OCKSÅ: Regeringen vill skärpa miljökontrollen vid besiktning 

Enligt dem visar studien att andelen godkända besiktningar ökar med 0,3-1,9 procent om en ny station tillkommer på en medianmarknad. En effekt som enligt Holm och Habte kan tyckas vara begränsad men sett till antalet besiktade bilar per år blir mer omfattande. Man räknar med att antalet godkända bilar i snitt ökat med en procent så betyder det cirka 30 000 bilar per år.
– Det är svårt att exakt säga vilken mekanism som förklarar resultaten men en som ligger nära till hands är att det är lättare för en missnöjd bilägare som fått sin bil underkänd att byta station när det finns flera att välja mellan i närområdet. Detta gör det mer ”kostsamt”, i termer av kundbortfall, för en station att vara strikt i besiktningarna när det finns många konkurrenter jämfört med få, säger Jerker Holm.

MISSA INTE: Så bygger du A-traktor enligt nya reglerna