Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Okunskap bland föräldrar ökar risken för skador hos barn i trafiken.
Okunskap bland föräldrar ökar risken för skador hos barn i trafiken.
Okunskap bland föräldrar ökar risken för skador hos barn i trafiken.
Okunskap bland föräldrar ökar risken för skador hos barn i trafiken. Foto: Getty Images / E+

Rapport: Föräldrars okunskap ökar skaderisken för barn i bilen

En ny rapport från Volvia visar att det saknas kunskap kring barns säkerhet i bilen hos svenska föräldrar, särskilt bland män. Detta medför en ökad risk för att barn skadas vid en krock eller olycka.

Försäkringsbolaget Volvia tar årligen fram en rapport kring bilsäkerheten för barn. Årets undersökning visar att svenska föräldrar alltjämt är säkerhetsmedvetna och anser att det är viktigt att deras barn sitter säkert i bilen.

Det finns dock kunskapsluckor och särskilt stor är okunskapen hos föräldrar till något äldre barn och bland män. Konsekvensen av detta är att barn löper ökad risk att skadas vid en krock eller olycka, visar rapporten.

Positivt är att de allra flesta barn färdas på ett säkert vis. Barnen sitter i bilbarnstolar, på kudde och många yngre barn sitter bakåtvända. Undersökningen, som tagits fram sedan 2009, visar en positiv utveckling över den senaste tioårsperioden och att yngre barn sitter utan barnskydd eller säkerhetsbälte är numera mycket ovanligt.

”Utsätts för en onödig risk”

Men allt är inte guld och gröna skogar. Föräldrarnas okunskap är många gånger stor. Sex av tio föräldrar vet inte vilken ålder barn kan sluta använda barnskydd i bilen. Undersökningen visar att över en fjärdedel av barn i åldersgruppen 8–11 år enbart använder säkerhetsbälte, vilket i många fall är för tidigt. Vid en olycka finns då en stor risk för skador på barnens inre organ. Forskare rekommenderar bältesstol eller bilkudde tills barnet är 10–12 år gammalt.

Nästan en tredjedel av föräldrarna saknar kunskap kring när barnen kan börja sitta framåtvända i bilen.

– Vi ser en utmaning i att nå fram med information till föräldrar till barn som slutat på BVC. Det gör att barnen utsätts för en onödig risk. Alla barn har rätt att sitta lika säkert i bilen som en vuxen, säger Sofia Bergfors, barnsäkerhetsansvarig på Volvia.

Mäns kunskap hälften så låg som kvinnors

En myt som lever vidare är kring säkerhetsbältet. Hela 85 procent av svenska föräldrar tror att det är farligt för barnet om bilens säkerhetsbälte ligger mot halsen vid en krock eller kraftig inbromsning. Det är dock inte sant. Bältets position kan förvisso vara obekväm men är inte farlig för barnet.

Volvias rapport visar att mäns kunskap kring barnsäkerhet i bilen är lägre än kvinnors. Andelen män som inte vet i vilken ålder ett barn bör sitta framåtvänd är mer än dubbelt så hög som bland kvinnor – 30 procent bland män jämfört med 14 procent bland kvinnor. Män är även generellt mindre oroade över barns säkerhet i trafiken, enligt undersökningen.

– Att man inte oroar sig allt för mycket är till viss del positivt, eftersom det är viktigt att tillräckligt gamla barn får vara ute på egen hand i trafikmiljön och lära sig hur trafiken fungerar. Men vi behöver bli bättre på att nå männen med viktig information, som till exempel kunskapen om när ett barn är gammalt nog att åka utan barnskydd, säger Sofia Bergfors.

Ökad risk för huvud- och nackskador

En knapp femtedel av barnen i åldern mellan 2–4 år sitter framåtvända, vilket innebär en ökad risk för främst huvud- och nackskador vid en krock.

– Barns kroppar är inte som vuxnas. Yngre barn har relativt sett tyngre huvuden och en outvecklad nackmuskulatur. För barnets säkerhet så är det viktigt att det åker bakåtvänt till åtminstone fyra – helst fem år, det är upp till fem gånger säkrare än att sitta framåtvänt, säger Sofia Bergfors.

Enligt svensk lag ska alla barn kortare än 135 centimeter använda en särskild skyddsanordning (babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde). Krockkudden måste sättas ur funktion om barn i bakåtvända skyddssystem ska sitta på en plats utrustad med passagerarkrockkudde. Forskare rekommenderar att barn sitter bakåtvänt till minst 5 års ålder.