Foto: SyntheticD

Rattfyllerister kan slippa indragna körkort

Från och med årsskiftet kan rattfyllerister få behålla sina körkort mot att de ansöker om att få alkolås installerat i sina bilar.

När klockan slår midnatt den första januari blir den som åker dit för rattfylla inte automatiskt av med körkortet, som tidigare varit fallet. Då träder nämligen Transportstyrelsens nya regler i kraft och de innebär att den som får sitt körkort återkallat efter en rattfylla eller grov rattfylla i stället kan välja att installera alkolås.

 Enligt Transportstyrelsen kommer det nya regelverket öka incitamentet att delta samtidigt som det blir mer kännbart att inte välja körkort med alkolåsvillkor, när spärrtiden blir längre än tidigare. I och med det nya systemet beräknas kostnaderna minska i och med färre läkarbesök. 

 Körkorten som påverkas av de nya reglerna är personbil, lätt och tung lastbil, buss, motorcykel och moped klass 1 samt tillägget för tungt släp på de fordon som klarar detta. Dömda rattfyllerister får själva ansöka till Transportstyrelsen om att få ett villkorat körkort, som även godkänner och kontrollerar alkolåsen.

 De böter eller fängelsestraff man i och med sin fyllekörning riskerar att dra på sig kommer fortfarande att gälla. Det kommer inte att ges några möjligheter att välja alkolås i de fall man berusat sig på narkotikaklassade medel bakom ratten.