Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Råttor krocktestas av svenska forskare

Svenska forskare krocktestar råttor för att få mer kunskap om hjärnskador relaterade till krockvåld.

Trafikrelaterade olyckor är den största orsaken till hjärnskador. Av de totalt 1,3 miljoner människor som varje år omkommer i trafikolyckor världen över och de 50 miljoner som skadas har cirka hälften fått traumatiska hjärnskador. I Sverige drabbas cirka 22 500 personer per år av sådana hjärnskador efter våld mot huvudet.

– Många får mildare former av hjärnskador som ändå kan ge problem med tal, balans, närminnet, beteendeförändringar, humörsvängningar och för tidigt åldrande. Man behöver inte hamna i rullstol, men kan ha stora besvär som inte syns utåt, säger Johan Davidsson, docent vid Chalmers och trafikforskningscentrumet Safer.

Äldre är mer känsliga för hjärnskador än yngre.

– Sverige och Japan har båda en åldrande population så det är intressant att titta på de äldres situation i de länderna, säger Johan Davidsson.

Forskarna vid Chalmers i Göteborg samarbetar med japanska forskare vid Japanese Automobile Research Institute, eller JARI.

Råttorna som används i krocktesterna väger cirka ett kilo, men testscenariot ser inte ut som på bilden ovan, råttorna sitter alltså inte bakom ratten. Krocktesterna utförs i en klinisk laboratoriemiljö och råttorna har en slags hjälm på sig. Med hjälp av en testrigg som drivs med tryckluft kan krockvåld återskapas och genom matematiska modeller kan resultaten överföras på människor.

Efter krockscenariot analyseras råttornas blodprov, de magnetröntgas och hjärnan behandlas med olika antikroppar för att man ska kunna se svullnader och eventuell början på en inflammation. Allt som människor blir äldre krymper hjärnan, det gör dock inte skallbenet vilket innebär att det finns mer plats för hjärnan och det är större risk för rotation och blödningar mellan hjärnan och skallbenet vid våld mot huvudet.

– Tidigare har man i kriterierna för hjärnskador bara tagit hänsyn till linjäracceleration av huvudet, men vi har sett att rotation har stor betydelse. I och med att vi vet hur mycket våld djuret har utsatts för så kan vi mäta hur stor skada visst våld orsakar, säger Davidsson.

Enligt Davidsson är detta kunskap som fordonsindustrin kan dra nytta av och kanske kan vi få se en utveckling mot mjukare material i bilen, som exempelvis ratt och instrumentbräda i framtiden.