Regeringen ger klartecken för miljözoner – dieselförbud snart verklighet

Nu har regeringen gett grönt ljus för landets kommuner att införa nya miljözoner för lätta fordon vilket betyder att bilar, både bensin- och dieseldrivna, kan förbjudas i vissa zoner.

Det var vid riksdagens öppnande i dag som statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen lät meddela att regeringen ger Sveriges kommuner tillåtelse att införa miljözoner för lätta fordon. I dag finns det redan miljözoner för lastbil och buss, det vill säga tunga fordon.

– Barn ska också kunna andas ren luft. För att förbättra luften i städerna får kommunerna nya möjligheter att införa miljözoner, sa statsministern.

Senhösten 2016 lade Transportstyrelsen fram ett förslag på hur miljözonerna bör utformas och att ett införande år 2020 är relevant. Detta förslag är inte klubbat ännu då det ska på remiss först. Exakt hur reglerna för miljözoner utformas presenteras inom en snar framtid.

Enligt Transportstyrelsens förslag ska miljözonerna delas upp i två klasser. Miljözon klass 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6, som infördes 1 september 2014, och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5, som infördes 1 september 2009. Miljözon klass 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6, som infördes 1 januari 2013.

Det innebär krasst sett att dieselbilar som i dag bara är några få år gamla kan förbjudas i båda miljözonerna medan exempelvis bensinbilar av samma ålder tillåts i miljözon klass 2. Bensinbilar som i dag börjar närma sig tio år riskerar däremot att stängas ute från båda zonerna.

Observera att till exempel en bil som är nyare än 1 september 2014 ändå kan vara Euro 5-klassad om bilmodellen lanserades och därmed typgodkändes av EU innan nämnda datum.

Myndigheters beräkningar säger att runt 60 procent av Stockholms innerstadsbor inte skulle få köra sina bilar i huvudstadens centrum efter miljözonernas införande.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) gillar regeringens klartecken.

– Jag är glad för att vi nu får möjlighet att införa miljözoner och få bort de värsta dieselbilarna och få ordning på luften i Stockholm, säger han till DN.

Även Liberalerna gillar det.