Foto: Glenn Lindberg

Regeringen utreder självkörande bilar

Regeringen tillsätter utredning för att ser över regelverk kring självkörande bilar.

Biltillverkarna har under de senaste åren gjort stora framsteg i utvecklingen av självkörande bilar. Flera av tillverkarna hävdar sig ha tekniken redo, men menar att det är lagar kring så kallade autonoma bilar som hindrar dem från lansering.

Nu tillsätter regeringen en utredning för att se om regler behöver ändras och i sådant fall på vilket sätt. Delar av utredningen ska vara klar redan i april nästa år och i november 2017 ska de fullständiga förslagen presenteras.

Infrastrukturminister Anna Johansson uttrycker stora förhoppningar om att självkörande bilar ska förbättra trafiksäkerheten och även att de ska vara ett miljövänligare alternativ till dagens konventionella bilar.