Registreringsskylt Foto: Glenn Lindberg

Registreringsnumren snart slut – nya skyltar att vänta

I Sverige är vi vana vid tre bokstäver med tre efterföljande siffror. Snart kan det bli aktuellt med fler tecken på våra registreringsskyltar då alla i dag möjliga kombinationer är på väg att ta slut.

1973 gick Sverige ifrån registreringsskyltar där man praktiskt kunde se var ett fordon hörde hemma. Till exempel hade en bil från Stockholm registreringsnummer som började med A, en bil från Malmöhus län hade nummer som började med M och en bil från Kristianstads län hade bokstaven L längst till vänster. Bokstäverna, ibland två till antalet, efterföljdes av siffror, oftast fem stycken. Dåvarande kungen hade A1 som registreringsnummer.

Sedan 1973 är vi vana vid att registreringsskyltarna visar upp tre bokstäver i kombination med tre efterföljande siffror. Under de 40 år vi har haft nuvarande system har antalet använda kombinationer ökat i stadig takt och nu har det gått så långt att antalet som återstår börjar ebba ut.

 Eftersom svenskarna inte slutar köpa bilar måste det till någon form av förändring. Transportstyrelsen har några idéer, bland annat att öppna upp för nya begynnelsebokstäver. Y och Z har inte haft förstaposition på registreringsskyltarna ännu. På så vis kan man öka antalet möjliga kombinationer, men det lär inte räcka hur länge som helst eftersom den svenska vagnparken ständigt växer. I dag är antalet fordon i Sverige cirka 9,5 miljoner. 

 Transportstyrelsen berättar för Aftonbladet att Y och Z som begynnelsebokstäver kommer att räcka i några år, med start nästa år.

 De bilar som skrotas frigör tidigare använda registreringsskyltskombinationer, men numret från en skrotad bil måste ligga i vila i ett år innan det tas i bruk igen.

På längre sikt behövs alltså en större förändring. Dagens skyltar har plats för sju tecken i och med att kontrollmärket försvann för tre år sedan. Det är en möjlig förändring. En annan är att behålla sex tecken och laborera på andra sätt, exempelvis börja kombinera siffror och bokstäver. Det skulle säkra antalet kombination för många år framöver.

Transportstyrelsen tittar på vilka möjliga vägar som finns att ta och har som mål att hitta en lösning i god tid innan dagens kombinationer tar slut för att inte en dag stå helt handfallna.

Den förändring av registreringsskyltar som vi skrev om i våras och som träder i kraft 2014 (se bilderna nedan) har ingenting med själva registreringsnumren att göra.