Registreringsskylten slopas

Den 1 januari i år avvecklades skattemärket, nu slopas hela registreringsskylten.

Har du undrat vad du ska göra med den tomma platsen på registreringsskylten nu när skattemärket har försvunnit. Sluta med det – nu försvinner nämligen hela skylten!

 Inspirationen kommer från sjöfarten där det kortlivade statliga båtregistret avskaffades 1993 och ersattes av ett frivilligt dito drivet av Svenska Stöldskyddsföreningen. Ett liknande system arbetas nu fram för våra vägar.

 Undersökningar har visat att många trafikanter känner sig förföljda av både fartkameror, parkeringsvakter och vägtullar. Huvudargumentet är dock skattelättnader. Avregistrerandet kommer naturligtvis kräva mer av fordonsägarna som själva får rapportera sina hastighetsöverträdelser och felparkeringar.

 Även den obligatoriska bilbesiktningen hamnar på ägarens ansvar. Inte bara att besiktning utförs i tid utan också själva handhavandet. Med en personlig kod kommer man få tillträde till sin lokala besiktningshall för att själv kontrollera sitt fordon.

 Datum för de nya ändringarna är ännu inte klara, men håll dig uppdaterad här på teknikensvarld.se.