Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Trafikanalys

Rekordfå omkom i trafiken under 2019

Under 2018 förolyckades 324 personer i vägtrafiken. Under förra året, 2019, hade antalet omkomna i vägtrafikolyckor sjunkit till 221 personer. Det är det lägsta som har uppmätts någonsin i den officiella statistiken.

Myndigheten Trafikanalys har tagit fram statistik över antalet vägtrafikskador för 2019 och den visar på en kraftig minskning av antalet omkomna i vägtrafiken. Antalet omkomna var 103 färre under 2019 jämfört med 2018. Av de 221 omkomna var 169 män och 52 kvinnor, och 9 var barn, det vill säga under 18 år.

60 procent av de omkomna var skyddade trafikanter, det vill säga att de färdades i antingen personbil, lastbil eller buss. Den största gruppen var personbilister, men omkomna personbilister har nästa halverats jämfört med 2018. Den enda trafikgruppen som har sett en ökning av antalet omkomna är de som färdades i lastbil, där den största delen omkomna färdades i lätt lastbil.

Bland de oskyddade trafikanterna, dit motorcyklister, mopedist, cyklister och gående räknas, har det också skett en minskning, i synnerhet bland motorcyklister där det har gått från 47 omkomna 2018 till 29 under 2019.

Foto: Trafikanalys

Om den här trenden håller i sig kan det innebära att målet om maximalt 220 omkomna år 2020 är inom räckhåll enligt Maria Melkersson, projektledare på Trafikanalys. Med anledning av coronakrisen minskar också en del av trafikarbetet vilket också leder till färre olyckor. Men det krävs som sagt ett fortsatt aktivt arbete av alla inblandade myndigheter och även ett aktivt deltagande från oss trafikanter för att vi ska uppnå målen.

I mars månad omkom endast sex personer, det har vi rapporterat om tidigare.

Antalet skadade i trafiken har också minskat, antalet svårt skadade minskade från 2 195 (2018) året till 1 951 under 2019. Antalet lindrigt skadade i trafiken minskade också, från 16 306 (2018) till 15 768 personer under 2019. Det är uppgifter som kommer från polisens rapportering som utgör underlag för framtagandet av den här statistiken.

Trafikanalys är en myndighet som har som uppgift att analysera och utvärdera den svenska transportpolitiken och ansvarar för den officiella statistiken inom transportområdet.

Foto: Trafikanalys