Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Kwangmoozaa / Shutterstock

Rekordfå omkomna i trafiken

Aldrig förr har så få omkomna i den svenska trafiken rapporterats som under oktober månad 2020. Elva personer fick sätta livet till, mindre än hälften av genomsnittet de fem föregående åren.

I och med coronapandemin och rekommendationer om att människor ska försöka hålla sig på hemmaplan i så hög utsträckning det är möjligt är intensiteten på det svenska vägnätet lägre än normalt. Även om Transportstyrelsen inte pekar ut detta så är det sannolikt en klart bidragande orsak till att myndighetens preliminära statistik över omkomna i trafiken under oktober månad pekar på en rekordlåg siffra. Elva personer omkom i svensk trafik förra månaden. Så låg siffra har aldrig tidigare rapporterats.

– Antalet omkomna under oktober månad är det lägsta vi har haft hittills för oktober månad. Det är första gången vi har under hälften jämfört med både motsvarande månad 2019 och jämfört med medel antal omkomna de senaste fem åren 2015-2019 och sedan är det första gången vi har under 200 omkomna de senaste tolv månaderna, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Statistik över trafikdöda i Sverige oktober 2020. Klicka för större.
Statistik över trafikdöda i Sverige oktober 2020. Klicka för större.
Statistik över trafikdöda i Sverige oktober 2020. Klicka för större.
Statistik över trafikdöda i Sverige januari-oktober 2020. Klicka för större.
Statistik över trafikdöda i Sverige januari-oktober 2020. Klicka för större.
Statistik över trafikdöda i Sverige januari-oktober 2020. Klicka för större.
1 AV 2
Statistik över trafikdöda i Sverige oktober 2020. Klicka för större.
Foto: Transportstyrelsen
2 AV 2
Statistik över trafikdöda i Sverige januari-oktober 2020. Klicka för större.
Foto: Transportstyrelsen

I genomsnitt ha de fem föregående årens (2015-2019) oktobermånad rapporterat 24 omkomna. Fjolårets oktobermånad uppgick till 23 omkomna.

Senaste tolvmånadersperioden (från november 2019 till och med oktober 2020) har 185 omkomna rapporterats, 31 procent färre än under motsvarande period de fem åren dessförinnan. Föregående period, från november 2018 till och med oktober 2019, omkom 265 personer i trafiken.

Av de elva omkomna i oktober färdades sex personer i personbil, två var fotgängare och tre färdades på moped eller i lätt lastbil. Nio av omkomna var män, två var kvinnor. Fyra av de totalt elva omkomna var personer i åldersgruppen 65 år eller äldre.