Foto: Jovas167

Rekordmånga körkort återkallades 2013

39639. Så många körkort återkallades under 2013, en ökning med 33 procent jämfört med året innan och fler än något tidigare år.

För bara några dagar sedan skrev vi om hur Transportstyrelsen vill se fler körkort återkallas av medicinska skäl. När statistik över körkortsåterkallelser i Sverige nu sammanställts visar det sig att antalet återkallade körkort av medicinska skäl har ökat, från 7187 under 2012 till 8854 under 2013. En ökning med 23 procent. En för liten ökning påpekar Transportstyrelsen. Av 55000 som årligen drabbas av stroke eller demens återkallas endast omkring 9000.

Totalt sett över hela 2013 återkallades 39639 körkort i Sverige. Det är en ökning med 33 procent jämfört med de 29622 körkort som återkallades 2012. Den totala ökningen anses vara kraftig och Transportstyrelsen ser några troliga orsaker framför sig.

Dels ökade de vanligaste återkallelseorsakerna kraftigt, från 15525 till 21721. Bland de vanligaste orsakerna ingår exempelvis kraftig fortkörning, körning mot rött ljus och olovlig körning. Dessa definieras som ”väsentliga överträdelser”.

Dels ökade återkallelserna under fjolåret på grund av långsamma handläggningstider:

 – Under förra året kunde vi arbeta av och avsluta många äldre ärenden som dragit ut på tiden, vilket känns väldigt bra och detta ger utslag i statistiken, säger Katarina Fröberg, körkortsdirektör på Transport-styrelsen. Dessutom är det rimligt att det effektiviseringsarbete som vi arbetat med under längre tid nu också visar sig genom kortare handläggningstider.