Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
080508-rekordmånga-bilar080508-rekordmånga-bilar080508-rekordmånga-bilar
080508-rekordmånga-bilar

Rekordtrångt på vägarna

Det svenska vägnätet utsätts för större belastning än någonsin tidigare. Det har aldrig funnits fler fordon i trafik i Sverige än i dag. De 6,5 miljoner fordonen fortsätter att förökas i oförminskad takt.

Den svenska fordonsparken är större än någonsin. I dagsläget finns det drygt 6,5 miljoner fordon registrerade i Sverige. Den övervägande delen av dessa, 4,5 miljoner, är personbilar. Och den övre gränsen verkar ännu inte vara nådd. Alla typer av fordon, bortsett från bussar och traktorer, ökar jämfört med föregående år. Antalet bussar i Sverige har minskat kraftigt jämfört med förra året. Detta ses som en, ur miljösynpunkt, negativ utveckling.

– Antalet nyregistrerade bussar minskade med hela 28 procent 2007 jämfört med 2006. Bussar i trafik och nyregistrerade bussar har stadigt minskat under tio års tid medan parken av avställda bussar stadigt ökat. Minskningen av just bussar är naturligtvis olyckligt ur miljösynpunkt, säger Maria Melkersson, statistikchef på SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys).

Även om den rekordstora fordonsparken ses som ett hot mot miljön kan man konstatera att antalet miljöbilar är större än någonsin. Andelen nyregistrerade miljöbilar hittills i år är 29,5 procent, vilket är betydligt mer än samma period förra året då andelen var 13,8 procent. De omdiskuterade etanolbilarna, som står för en majoritet av miljöbilarna, nådde också en rekordnotering. Nyligen såldes den 100 000:e etanolbilen i Sverige.

Nedgången i antalet skrotade bilar ses som en orsak till det ökade antalet fordon. När det den första juni 2007 blev mindre fördelaktigt att skrota en bil sjönk skrotningen radikalt. Under 2007 skrotades 52 000 personbilar färre än de två föregående åren.

Den 100 000:e etanolbilen såldes i Stockholm och var en Saab 9-3 Biopower

Läs mer