100409-renault-snurrstol

Renault introducerar första snurrstolen

Renault blir först ut på marknaden med en passagerarstol som kan snurra. Genom att dra i en spak kan stolen vridas ut mot dörren för att avsevärt förenkla insteget.

 Renault har tagit fram en konstruktion som kan vara lösningen på många bilåkares problem. Inom ramen för sin ”Mobilitet för alla”-kampanj presenterar Renault en snurrande passagerarstol. Funktionen är ingen nyhet i sig men Renault är den första biltillverkaren som har tagit fram en egen lösning och monterar den direkt i fabrik samtidigt som bilen byggs.

Det krävs inga svåra ord för att beskriva funktionen. Genom att dra i en liten spak under stolen får man stolen att vridas 75 grader ut mot dörröppningen. Därmed förenklas i- och ursteg väsentligt för många passagerare. Genom att dra i spaken en andra gång vrids stolen tillbaka till ursprungsläget. Det finns även ett utfällbart fotstöd för att ytterligare underlätta snurren in i bilen.

Snurrfunktionen kan endast beställas till Renault Clio och finns då i tillvalslistan som vilken extrautrustning som helst. Stolen är identisk med en stol utan snurrfunktion och konstruktionen påverkar inte säkerheten. Snurrstolen kan också justeras precis om vilken annan stol.

https://youtu.be/NYC0v00dweg?height=347&width=575