Riksdagsbeslut: mobiltelefonanvändning vid bilkörning blir förbjudet

I början av månaden fattade riksdagens trafikutskott ett beslut om att förbjuda handhållen mobiltelefonanvändning vid bilkörning. Nu har riksdagen fattat samma beslut – trots regeringspartiernas motvilja.

Sverige är enda land i EU som inte har förbud mot användning av handhållen mobiltelefon i samband med bilkörning. Men snart kan Sverige sälla sig till övriga länder eftersom riksdagen i går beslutade att ett förbud ska införas. Beslutet fattades sedan motioner lagts av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna vill dock inte ha ett förbud utan ser hellre en ändring av trafikförordningen som ska innefatta allmän omsorg och varsamhet hos fordonsförarna. Men regeringspartierna är alltså nu överkörda i frågan och får i stället i uppgift att utforma en lag om förbud mot handhållen mobiltelefonanvändning och användande av annan kommunikationsutrustning under bilkörning.

 – Det är glädjande att Sverige nu blir det i princip sista landet i Europa som får ett mobilförbud. Det kommer att innebära en säkrare trafik och färre olyckor, säger Anders Ygeman (S), ordförande i trafikutskottet, till SVT .

 Anders Ygeman tror att ett förbud enligt lag kan träda i kraft om ett till två år.