Foto: Pakura

Rökning i bil med barn blir förbjudet i England

Den 1 oktober träder ett nytt förbud i kraft i England och Wales. Då får man nämligen inte längre röka i bilen om det finns barn under 18 år i den.

Barn som utsätts för passiv rökning i bilen är ett stort problem i Storbritannien. Omkring tre miljoner barn utsätts för passiv rökning när de färdas i bil vilket leder till att 200 barn varje vecka måste uppsöka läkare på grund av olika åkommor och komplikationer.

Därför väljer England och Wales att från och med den 1 oktober 2015 införa ett förbud mot rökning i bilen när barn under 18 år befinner sig i den. Den förare som utsätter barn för passiv rökning i bil riskerar böter på 50 pund, motsvarande knappt 650 kronor. Om föraren inte hindrar medpassagerare från att röka är bötesbeloppet detsamma. Skulle både förare och medpassagerare röka är det dubbelt bötesbelopp som gäller för föraren. Även minderåriga förare, det vill säga 17-åringar med körkortstillstånd, kan bötfällas om de röker eller låter andra röka i bilen samtidigt som andra minderåriga befinner sig i bilen.

Undersökningar har visat att barn inte vågar säga till vuxna att sluta röka i bilen. Det är anledningen till att förbudet nu kommer den juridiska vägen.

Vad anser du om den nya lagen i England och Wales – något vi borde ta efter i Sverige?