Rondeller ökar däckslitaget markant

Visste du att cirkulationsplatserna, som blir allt fler i Sverige, kraftigt ökar däckslitaget? Dessutom slits däcken ojämnt.

Antalet rondeller, eller cirkulationsplatser som de egentligen heter, ökar för varje dag i Sverige. Allt fler rondeller byggs för att göra trafikflödet smidigare. Men det finns en baksida med rondellerna som inte har belysts tidigare.

 Det många rondellerna har lett till att däckslitaget ökat kraftigt. Det rapporterar Västerbottens-Kuriren i dag. Dessutom slits däcken ojämnt. Utsidan av däcken på höger sida tar extra mycket stryk och kan vara blanka medan insidan på samma däck och vänster däckpar kan vara okej.

 Hur fort man kör genom en rondell påverkar också hur stort däckslitaget är. Ökar man farten från 30 till 60 km/h när man kör igenom en rondell ökar slitaget med otroliga 1600 procent!

 – Vi märker det här väldigt tydligt. Speciellt på taxibilarna som kör mycket i tätorter med många rondeller, säger Göran Robertsson, norrlandsansvarig vid däcktillverkaren Continental, till Västerbottens-Kuriren.

 Däckslitaget innebär, förutom sämre grepp, även en högre andel däckpartiklar som sprids ut i naturen, bland annat till vattendrag. Dessutom innebär det extra slitaget en merkostnad för bilisterna.