Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Folksam

Rostig bil kan ge försämrat krockskydd

Hur rostangrepp påverkar en bils krocksäkerhet finns det få studier om, men nu har Folksam genomfört en som visar att rost kan innebära försämrat skydd vid kollisioner.

Folksam har genomfört vad de kallar för ett unikt krocktest. Enligt Euro NCAP:s krocktestmodell för 2003 respektive 2004 har de krocktestat en Volkswagen Golf generation fem (2003-2008) och en Mazda 6 generation ett (2002-2007), båda kraftigt angripna av rost men besiktigade och godkända för trafik.

– Kunskapen om rostens påverkan på en bils krockegenskaper är mycket begränsad. Det saknas studier eller tester på hur rost i en personbils energiupptagande struktur påverkar krocksäkerheten. En allmän uppfattning är att hållfastheten hos en stålstruktur påverkas negativt av kraftig rostbildning. För första gången har vi nu jämfört krocktest mellan när en bil var ny och när samma modell är angripen av rost för att se vad den har för påverkan på krocksäkerheten, säger Anders Ydenius som är trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Foto: Folksam

Så rostiga är bilarna

Båda bilarna har synliga rostangrepp, framför allt de båda testade Mazda-bilarna. Kraftig rost på karossen kan innebära rost även på balkar och ramar, men så är inte alltid fallet. Rostangreppen på Volkswagen Golf var i huvudsak längs med sidbalkarna främst på grund av smutsansamlingar innanför innerskärmarna. De inre sido- och rambalkarna var enligt Folksam i relativt gott skick.

Däremot på Mazda 6 var motsvarande balkar relativt svårt angripna av rost, så även tvärbalkarna bakom hjulhusen. Rambalkarna hade ytrost utan utbredd gravrost. Framvagnsramen var punktvis genomrostad samt hade omfattande ytrost av djupare karaktär.

Folksam genomförde krocktesterna hos brittiska Thatcham Research och som nämnt enligt Euro NCAP:s spelregler för när respektive bil Euro NCAP-krocktestades (2003 för Mazda 6 och 2004 för Volkswagen Golf).

Foto: Folksam

Så klarar de rostiga bilarna krocktestet

Volkswagen Golf, som hade milda rostangrepp på ramar och balkar, klarade sig bra. Endast en viss försvagning uppmättes vid frontalkrocken i 64 km/h medan sidokollisionen i 50 km/h och stolptestet i 50 km/h uppvisade inga försämringar. Därmed fick den i vuxenskyddet totalt 32 poäng jämfört med 33 poäng 2004 vilket enligt 2004 års Euro NCAP-reglemente sänker bilens totalbetyg på fem stjärnor (svag) till fyra stjärnor (stark). Folksam belyser att skillnaderna i säkerhet, när bilen var ny 2004 jämfört med samma rostangripna bil i dag, nästan är obefintliga.

Mazda 6, som hade betydligt grövre rostangrepp på bärande detaljer, klarade sig inte lika bra. Den tappade mycket av sin hållfasthet vid frontalkrock i 64 km/h och vid sidokollision i 50 km/h. Något stolptest genomfördes aldrig. Poängtappet blev så kraftigt, från 26 till 18 enligt 2003 års Euro NCAP-reglemente, att totalbetyget fyra stjärnor förvandlas till tre stjärnor.

– Det är inte självklart att bilens krockskydd försämras om vissa av balkarna är rostangripna, utan det beror på var rosten sitter. Testerna med VW Golf visar att även om rosten såg relativt omfattande ut på bilens yttre karossdelar påvisades inte någon skillnad i krocksäkerhetsegenskaperna mellan en ny och rostig bil då de inre strukturerna inte var ansatta av rost. De båda Mazda-bilarna som ingick i testet hade så omfattande rostskador att flera balkar var försvagade vilket ledde till en tydlig försämring av krockskyddet från fyra stjärnor till tre. Det motsvarar ca 20 procents ökad risk för död eller svår skada vid en kollision, säger Folksams Anders Ydenius.

Bilprovningen bör vara mer nitiska mot rost

– Bilprovningen granskar rostangrepp i bärande strukturer och underkänner om rosten är för omfattande (enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2017:54). De testade bilarna tyder på att bilar med kraftig rost i bärande balkar kan klara besiktningen. Det kan handla om slarv eller olika bedömningar av enskilda besiktningsmän. Det kan även indikera att det nuvarande regelverk från Transportstyrelsen är för generöst när det gäller grövre rostangrepp. Ser vi det i ljuset av våra tester som visar på att rost kan påverka krocksäkerheten finns det all anledning att se över regelverket samt att kontrollera att det verkligen efterföljs, säger Anders Ydenius.Slutsatsen som Folksam drar är att om man hittar grövre rost på detaljer så som balkar och ramar bör man, för säkerhetens skull, avstå köp.

https://youtu.be/kXId-bWRtpg