Ryssland vill bygga väg från Europa till USA

Ryssland har planer på att bygga jättemotorväg på 2 000 mil som sammankopplar London och USA.

Enligt det nya förslaget från ryska myndigheter vill de bygga en motorväg tvärs genom landet, en sträcka på nästan 2 000 mil. Motorvägen skulle kopplas samman med det befintliga vägnätet i Europa och sträcka sig genom Ryssland och över Berings sund till Alaska.

Den nya vägens sträckning skulle likna den Transibiriska järnvägens och gå genom städer som Jekaterinburg, Irkutsk och Vladivostok. Utöver Motorvägen finns det även förslag på en järnväg för höghastighetståg och ledningar för olja och gas.

Syftet ska även vara för att öka turismen, underlätta bilfärder till de östra delarna av landet och göra Ryssland till ett globalt transportnav.

I nuläget finns endast Kolyma-motorvägen som huvudsaklig transportsträcka i de östra delarna av Ryssland. Den kallas även ”Road of Bones” då den byggdes av Stalins politiska fångar och skeletten från de som dog under bygget användes till mycket av dess fundament.

– Om planen lyckas kan det skapas nya branscher, städer och massvis med jobb samtidigt som den bryter isoleringen av och skyndar på utvecklingen i Sibirien, säger Vladimir Fortov, chef för ryska Vetenskapsakademien.