Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Teknikens Värld

Så kan trafiksäkerheten höjas med mjuka metoder

Mellan 150 och 500 färre dödade i trafiken.

Mellan 21 000 och 65 000 färre trafikolyckor per år i Europa.

Ett nytt projekt med så kallade ”mjuka metoder” kan öka trafiksäkerheten betydligt.

Chalmers tekniska högskola och Volvo Cars har medverkat i det EU-finansierade projektet MeBeSafe. Projektet har handlat om att försöka öka trafiksäkerheten genom att använda mjuka metoder, nudging. De mjuka metoderna leder till att vi undermedvetet beter oss bättre i trafiken.

MeBeSafe har tittat på åtta olika mjuka metoder som sammantaget skulle leda till mellan 21 000 och 65 000 färre olyckor i trafiken i Europa, varje år, och spara mellan 150 och 500 människoliv. Det i sin tur skulle minska samhällets kostnader med cirka 3,3 miljarder euro, eller drygt 30 miljarder kronor.

De mjuka metoderna har handlat om lite olika saker som påverkar trafikanterna. Projektet har visat på ny design av trafikmiljön, till exempel olika typer av vita streck eller belöning till förare som gör rätt bedömningar. Projektet har tittat specifikt på bilister, cyklister och lastbilsförare och hur de här trafikanterna agerar vid de punkter då deras vägar korsas.

Streck i cykelbanan sänkte farten

Chalmers har haft som uppgift att hjälpa cyklister att anpassa farten. Volvo Cars har tittat specifikt på hur avståndet mellan bilar i trafiken kan öka och metoder för att få trötta förare att stanna innan det händer en olycka.

Chalmers använde streck i cykelbanan för att påvisa för cyklisterna att det var dags att sänka farten. Strecken kom tätare närmare till exempel en korsning för att göra cyklisten medveten om en kommande risksituation. Vid tester kunde Chalmers tekniker se att dubbelt så många cyklister sänkte farten med mellan 10 och 30 procent när strecken användes. Den genomsnittliga hastighetssänkningen i korsningen var tre till sju procent.

Trötta förare fick en present

Volvo Cars använde bilarnas bildskärm där bollar snurrade runt. När föraren använde adaptiv farthållare, som hjälper till att hålla rätt avstånd, rörde sig bollarna lite mer ordnat. Det fick förarna att använda adaptiv farthållare betydligt oftare, upp till 46 procent av tiden.

För att få trötta förare att stanna använde Volvo Cars ett enkelt belöningssystem. Om bilen noterade en trött förare fick föraren ett erbjudande om en hemlig gåva om bilen stannades inom 20 minuter. Dubbelt så många förare stannade bilen inom 20 minuter efter en trötthetsvarning.

I projektet har forskare från Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Italien och Österrike samarbetat.