Foto: Trolf

Så länge sitter du i bilkö varje år

Den senaste statistiken visar på att vi spenderar mer och mer tid i bilköer, så här ser det ut i landets största städer.

Enligt GPS-tillverkaren Tom Toms rapport blir trängseln på landet vägar allt värre. Enligt statistiken för 2015 spenderar bilförare i Stockholm i snitt cirka 35 minuter i bilkö varje dag, beräknat på en resväg om 30 minuters enkel resa. Något som betyder hela 136 timmar utöver ordinarie restid per år, eller 17 dagar. En väsentlig ökning jämfört med föregående år.

De sämsta tiderna att ta bilen till/från jobbet är enligt Tom Tom måndag morgon, samt onsdag och torsdag kväll. Men det är inte bara i huvudstaden trafikläget är illa, göteborgarna spenderar i snitt 24 minuter per dag i bilkö, motsvarande drygt en vecka per år. En siffra som visserligen är längre än innan trängselskatten infördes, men siffran stiger år för år.

För uppsalabor är siffrorna 22 minuter per dag, en ökning med tre procent jämfört med 2014. I Malmö är statistiken oförändrad från 2014 och ligger kvar på 16 minuter per dag.

Jämfört med andra europeiska städer kommer vi dock relativt lindrigt undan, Stockholm placerar sig på plats 18 av 40 på listan över de städer med mest trängsel i Europa. En förbättring mot för föregående år då placeringen var 13. Internationellt flyttar sig Stockholm från plats 48 till 60 av de listade 295 städerna.

En till synes positiv utveckling, men Stockholm toppar fortfarande listan över nordiska städer. Tätt följd av Oslo och Helsingfors. Uppsala, Göteborg och Malmö placerar sig på plats fem, tio respektive tolv.

Procentsiffrorna visar den extra tid en genomsnittlig förare spenderar på restid jämfört med om det hade skett en tid då trafiken inte var lika intensiv. Siffran inom parentes visar placeringen 2014.

Norden:

1. Stockholm, 29% (1)

2. Oslo, 25% (2)

3. Helsingfors, 23% (4)

4. Stavanger, 23% (3)

5. Uppsala, 23% (9)

6. Åbo, 28% (5)

7. Köpenhamn, 21% (7)

8. Århus, 21% (6)

9. Bergen, 20% (8)

10. Göteborg, 20% (10)

11. Odense, 17% (13)

12. Malmö 16% (12)

13. Trondheim, 16% (11)

14. Tammerfors, 13% (13)

Europa:

1. Moskva 44% (1)

2. Bukarest 43% (3)

3. Sankt Petersburg 40% (2)

4. Warszawa 38% (4)

5. Rom 38% (5)

6. London 38% (6)

7. Marseille 38% (7)

8. Manchester 37% (11)

9. Aten 36% (9)

10. Paris 36% (8)