Så många kör för fort på svenska vägar

En ny studie visar att majoriteten av landets bilförare kör för fort på 40-vägar, och det är inte mycket bättra på andra vägsträckor.

Organisationen NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, genomförde under hösten en hastighetsundersökning på svenska vägar. Sammanlagt kontrollerades hastigheten på 1,5 miljoner fordon fördelade mellan 69 mätpunkter i 23 tätorter. Mätningarna genomfördes på vägar med hastighetsbegränsningarna 40, 50, 60 och 70 km/h.

Totalt var det 64 procent av förarna som höll sig till hastighetsgränsen, men på vägar med 40 km/h-gräns är siffrorna betydligt sämre. Endast 44 procent av förarna höll hastighetsgränsen.

På 50-väg höll 66 procent hastigheten, ännu bättre siffror visade det sig vara på 60- och 70-väg där 75 respektive 72 procent höll sig till hastighetsgränsen. Men även om siffrorna ser positivare ut på vägar med högre hastighet är det inte tillräckligt bra. För att nå riksdagens mål om att halvera antalet dödade i trafiken från 2007 till 2020 måste hastighetsefterlevnaden förbättras avsevärt.

Enligt NTF behöver 80 procent av förarna hålla sig till hastighetsgränserna för att nå målet, och för att nå dit föreslår de att polisen ska genomföra fler hastighetskontroller. Något som troligen inte kommer att ske då antalet trafikpoliser i Sverige minskar drastiskt.

– Hur länge ska vi nöja oss med att konstatera att folk kör för fort och för många dödas och skadas i våra tätorter? Om vi ska halvera antalet dödade i vägtrafiken till 2020 måste hastighetsefterlevnaden bli mycket bättre – och det börjar bli bråttom, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.